Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta?

Suomella alkaa 1. heinäkuuta EU:n puheenjohtajuuskausi, josta on toistaiseksi ollut vähemmän keskustelua kotimaan mediassa. Mitä puheenjohtajuuskausi tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia se antaa meille? Tämä tulee olemaan vuosi, jolloin kotimaan politiikassa käydään värikästä kahvipöytäkeskustelua. Meillä on tulossa eduskunta- ja eurovaalit, minkä lisäksi Suomella alkaa 1. heinäkuuta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus. Puheenjohtajuuskaudellaan Suomella on hieno sauma toimia EU:n suunnannäyttäjänä jo […]

20.3.2019

Kestävä kasvu luo kilpailukykyä

Suomen kestävä kilpailukyky on maailman korkeimpia. Koko EU:n kattavilla sisämarkkinoilla pyritään kestävään kasvuun ja globaalin kilpailukyvyn säilyttämiseen. Kasvua ja kilpailukykyä voidaan tarkastella ja vertailla lukemattomilla mittareilla. Bruttokansantuote lienee näistä kaikkein tunnetuin, mutta myös monia muita mittareita voidaan käyttää apuna arvioitaessa valtioiden vetovoimaisuutta, toimivuutta ja kestävyyttä globaalissa talousympäristössä. Mittarit tuovat arvokasta tietoa vahvuuksista ja toimivuudestamme suhteessa […]

14.3.2019

Euroopan hidas sopeutuminen nopeisiin muutoksiin asettaa haasteita tulevalle vuosikymmenelle

Yhdysvaltojen määrätietoinen vetäytyminen maailmannäyttämöltä luo väljää tilaa kentälle, jota läntiset vastavoimat pyrkivät haalimaan osaksi 2020-luvun uutta voimatasapainoa. Kolmesta suuresta globaalista voimakeskittymästä Euroopan unioni on rakenteellisista ja historiallisista syistä altavastaajana, sillä se joutuu sopeutumaan tilanteeseen, johon sitä ei ole alun perin tarkoitettu. Tämän edellä mainitun uuden tilanteen ominaisuuksia ovat epävarmuus, sääntöpohjaisuuden heikkeneminen, omien intressien ensisijaisuus suhteessa […]

6.1.2019

Kolumni: Mitä hyötyä meille oikeasti on siitä, että asumme eurooppalaisessa Suomessa?

Euroopan unionista on ollut Suomelle paljon hyötyä. Kiitos EU:n meillä on esimerkiksi vapaa liikkuvuus EU:n alueella, mahdollisuus toteuttaa itseämme entistä enemmän ja tehdä entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä muiden Euroopan maiden kanssa. Myös keväällä 2018 tehdyssä eurobarometrissa 53% vastaajista ilmoitti luottavansa EU:hun ja 79% koki olevansa EU:n kansalaisia. Voisi siis uskoa, että Eurooppa ja eurooppalaisuus nähtäisiin […]

22.11.2018

EU muuttuu, seuraako Suomi?

Mitkä ovat olleet Suomen poliittiset tavoitteet EU:n suhteen tällä hallituskaudella ja miten niitä on onnistuttu edistämään? Entä mikä suunta Suomen kannattaisi ottaa tulevaisuudessa? Pääministeri Juha Sipilän hallituksen poliittisia tavoitteita Euroopan unionin suhteen on kritisoitu kunnianhimottomiksi ja riittämättömiksi. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena sekä hallitukselle että presidentti Niinistölle on viime vuosina ollut Euroopan unionin puolustusyhteistyön syventäminen sekä Lissabonin […]

6.4.2018

Suomi EU-puheenjohtajamaana – mitä saavutettiin kaudella 2006 ja mitkä ovat odotukset vuodelle 2019?

Suomi toimii vuonna 2019 kuusi kuukautta Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi johtaa EU:n neuvoston työskentelyä aina työryhmistä ministerikokouksiin. Puheenjohtajamaalla on laajat vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaisia asioita ja kysymyksiä käsitellään virallisissa kokouksissa, ja mitkä sitä kautta nousevat esille myös julkisessa keskustelussa. Edellisen kerran Suomi oli puheenjohtajamaana vuonna 2006. Mitä silloin saavutettiin ja mitä […]

16.3.2018

Suomi, aktiivinen EU:n puolustusyhteistyön edistäjä

Teoreettinen keskustelu Euroopan puolustusyhteistyöstä on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Viime aikoina tämä keskustelu on saanut ennennäkemätöntä vauhtia. Maailman kiristyvä poliittinen tilanne on lisännyt tahtoa ryhtyä konkreettisiin toimiin Euroopan yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jäsenmaissa tapahtuu nyt monenlaista poliittista myllerrystä. Siitä huolimatta olen ilokseni huomannut, että usko eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuuteen on vahva. Iso-Britannian eroaminen ei murtanut unionia, vaan […]

8.11.2017

Ydinpyrkyristä ydinvaikuttajaksi – millainen on Suomen EU-vision tulevaisuus?

Euroopan tulevaa vuosikymmentä värittävät sisäisen ja kansainvälisen vakauden tavoittelu globalismin oireilun heijastuessa kielteisesti EU:n toimintakyvyn eri tasoihin. Suuret jäsenmaat ovat yhtä mieltä uudistusten tarpeesta. Myös Suomessa olisi aika ryhtyä perusteellisen EU-visiotyöhön. Lipposen tavoittelemat ytimet on saavutettu, mutta miten tästä eteenpäin?    Viime kesänä Paavo Lipponen totesi Euroopan unionin olevan ajolähtötilanteessa, jossa kehitys on nopeaa ja […]

30.10.2017