Vieraskynä

Jatkuva syrjintä syö kansallista itsetuntoa

Suomen kansallinen vähemmistö, romanit, ovat olleet rasismin kohteena läpi  historian. Romanien  köyhyyttä, työttömyyttä ja syrjäytyneisyyttä pitää yllä jatkuva syrjintä. Sen vaikutus alkaa näkyä romanien heikentyneenä kansallisena …

Vieraskynä: Pääomapako Afrikasta ja EU:n vastatoimet

Eetu Kukila toimii tiedottajana Attac ry:n hankkeessa EU:n ATI-sitoumukset Afrikan laittomien pääomavirtojen kitkennässä. Globaali pääomapako ja veronkierto ovat uhka vakaalle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kansainvälinen yhteistyökehikko tarjoaa keinon …

Vieraskynä: Nuorten EU on yhtenäinen ilmastojohtaja

 Sara Nyman on 19-vuotias nuorten ilmastodelegaatti, jonka tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon, edistää nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla, sekä lisätä nuorten tietoutta …