Linnaseminaari osana Euroopan tulevaisuuskonferenssia

Vuoden 2021 Linnaseminaari toteutettiin hybriditoteutuksena edelleen jatkuvan koronapandemian varjossa. Globaaleita mittakaavoja käsittävistä haasteista huolimatta seminaari ja sen järjestänyt tiimi nuoria eurooppalaisia suuntasi jokaisen seminaariin osaa ottaneen katseen kohti tulevaa, sillä kaikki viikonlopun aikana Haikosta lähetetyt keskustelut sivusivat tavalla tai toisella Linnaseminaarin tämän vuoden teemaa, Euroopan tulevaisuutta. Keskustelujen painopisteet alleviivasivat muun muassa ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä Euroopan […]

29.9.2021

EU:n uusi verkko- ja tietoturvadirektiivi valmisteilla – mistä on kyse?

Vuonna 2016 voimaan astui EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS-direktiivi), joka vaatii jäsenmaita varautumaan kyberuhkien varalle. Laki vaatii yhteiskunnalle keskeisten palveluiden tarjoajia, kuten terveydenhuolto- ja sähkölaitoksia, minimoimaan kyberuhkien vaikutuksia palveluihin ja ilmoittamaan kohtaamistaan kyberloukkauksista viranomaisille. Jäsenmaat saattoivat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2018, mutta päivitys direktiiviin on jo vireillä. Juuso Järviniemi avaa, mistä direktiivissä on kyse […]

29.9.2021