Vappen varje dag i Bryssel

Vappen har traditionellt ansetts vara studerandenas och arbetarnas fest. Finns det orsak att fira det arbete som görs i Bryssel och runt om i Europa, särskilt nu i undantagstider? På vilka sätt stöder EU högskolestuderande och arbetstagare i dag? En synlig del av EU:s arbete som ofta kopplas ihop med studerande är möjligheten till Erasmus-utbytesstudier. […]

17.5.2021