Transatlanttisen suhteen tulevaisuus

Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa Yhdysvaltojen johtoasema maailmantaloudessa ja globaalissa turvallisuuspoliittisessa järjestelmässä on toiminut keskeisenä kansainvälisen politiikan ajurina. Nykyinen kehitys kohti moninapaista maailmanjärjestystä kuitenkin ravistelee tätä rakennetta, jolloin Euroopan ja Yhdysvaltain tulisi pyrkiä löytämään uusia keinoja vahvistaa transatlanttisen suhteen globaalia painoarvoa.   Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen taloudet muodostavat yhdessä lähes 50 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta ja […]

29.11.2017