I väntan på von der Leyens gröna deal

Snart är det dags för Ursula von der Leyen att flytta in i Berlaymont och hennes nya skara kommissionärer att anta sina portföljer. Det är stora förväntningar som läggs på den nya Kommissionen, och inte minst inom klimatområdet där von der Leyen lovat en ”Grön Deal” för Europa som ett nytt krafttag för ett klimatneutralt EU. Dock är det osäkert när den nya EU-kommissionen kan börja arbeta, då tre kommissionärskandidater nyligen avslogs i EU-parlamentets hearingprocess.

Ursula von der Leyen vill bilda vad hon kallar en geopolitisk Kommission som ska ta klimathotet och försvaret av europeiska värderingar på allvar. Den ska bedriva politik för alla européer och ta EU till digitaliseringens framkant. Sammansättningen ska vara 50/50 kvinnor och män, åtminstone enligt hennes ursprungliga förslag på en jämställd kommission med 13 kvinnor och 14 män som delar på de 27 portföljerna. 8 av 27 nya föreslagna kommissionär har varit kommissionärer tidigare. Det blir med andra ord 19 stycken debutanter.

En ”Grön Deal” för Europa

Den blivande kommissionschefen har sagt att hon vill göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten. Kort innan hon blev vald höll hon ett tal där hon lovade att föra fram en Grön Deal för Europa under de första 100 dagarna som ordförande för Kommissionen. Hon har även lovat föra fram den första europeiska klimatlagen någonsin, med syfte att sätta klimatneutralitetsmålet för 2050 i lagtext. Detta mål för att nå nettonoll senast år 2050 lades fram i Junckerkommissionens klimatstrategi från förra hösten, men har inte fått konsensusgodkännande från medlemsstaterna än. På ett EU-toppmöte i somras lade Polen in ett veto för förslaget, och fick backning av Ungern, Estland och Tjeckien.
Von der Leyen har uttryckt planer på att etablera en fond för rättvis transition som ska användas för att stödja regioner och ekonomiska sektorer som inte på egen hand har lika möjligheter att avancera mot klimatneutralitet som andra. På detta sätt hoppas hon nå ut med klimatanpassningsstöd till dem som behöver det mest. “This is the European way: we are ambitious; we leave nobody behind”, sade von der Leyen när hon presenterade idén. Ett ytterligare förslag från den blivande kommissionsordföranden är att etablera en europeisk grön bank som ska ge lån exklusivt till projekt som går ut på klimatanpassning eller på att motarbeta klimatförändringen.
Det är holländaren Frans Timmermans som kommer att ha det övergripande ansvaret för att se till att Grön Deal blir av. Timmermans kommer att ha sitta på dubbla stolar i den nya Kommissionen, då han både ska ha övergripande ansvar för alla frågor rörande Grön Deal och äga portföljen som klimatkommissionär. Den nya klimatlagen som Ursula von der Leyen get löften om väntas således levereras av Timmermans.
Termen “Grön Deal” anspelar på reformprogrammet New Deal som den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt bedrev under sin första tid vid makten och som syftade till att lyfta USA ur den djupa ekonomiska krisen i början av 1930-talet. Redan under de första 100 dagarna hann han ta betydande initiativ.

Komplicerad hearingprocess

Tanken var från början att Ursula von der Leyens nya EU-kommission skulle tillträda den 1:a november. Så blev det inte, för EU-parlamentet gav rött ljus till tre kommissionärskandidater under hearingprocessen som pågått sedan slutet av september. Det var Frankrikes, Ungerns och Rumäniens kandidater som petades av EU-parlamentet. Dessa tre länder bör nu komma med nya förslag. Det var ekonomiska frågetecken som fick EU-parlamentarikerna att fälla Sylvie Goulard, Rovana Plumb och László Trócsányi. Att EU-parlamentet förkastar tre kommissionärskandidater i grillningen innan den slutliga omröstningen är historiskt.
Det återstår nu att se vilka som Paris, Bukarest och Budapest väljer att nominera istället. Så länge det inte finns godkända kandidater kommer inte von der Leyens nya EU-kommission kunna tillträda. Om Ursula von der Leyen dessutom håller fast vid att hon vill ha en jämställd EU-kommission med hälften kvinnor och hälften män, bör minst två av de nya förslagen till kommissionärskandidater vara kvinnor.
Nu talas det om att ett förslag på 1:a december som nytt startdatum ska läggas fram. Det betyder att den nya EU-kommissionen flyttar in en månad senare än planerat och att Junckerkommissionen stannar kvar i funktion en månad extra. Ursula von der Leyen får således en månad till på sig att hitta tre nya och lämpliga kommissionärer från de beträffade länderna. Det ska troligen också bli ett namnbyte för en av kommissionärsportföljerna, då greken Margaritis Schinas portfölj Protecting Our European Way of Life enligt en del MEPar klingade för högerpopulistiskt.
 
TEXT: Sakke Teerikoski
BILD: FLICKR Creative Commons

 
Skribenten är diplomingenjör baserad i Sverige, har tidigare jobbat på EU-komissionens generaldirektorat för industri och inre marknad i Bryssel, men jobbar nu inom rymdbranchen med utveckling av satelliter. Han är även aktiv inom Utrikespolitiska Förbundet Sverige och Global Shapers Stockholm.