Security and defence cooperation after Brexit

After the long wait and a period of great uncertainty, Brexit happened and the United Kingdom left the European Union on the last day of 2020. The uncertainty, however, has remained to some extent and tensions still exist. While much focus was dedicated after the Brexit agreement to many aspects of the deal, security and […]

9.3.2021

Schengen under attack – Combatting serious and organised crime in the EU

The recent tragedy unfolding in southeast England, involving the discovery of 39 bodies in a lorry trailer suspected of links to trafficking and smuggling of persons, has sparked questions of the EU’s ability to effectively manage its external borders and tackle cross-border serious crime. While EU citizens enjoy the freedom of movement within the Schengen […]

8.11.2019

Euroopan yhteispuolustus vastatuulessa

Euroopan puolustuksen kestoaihe – maanosan strateginen autonomia suhteessa Yhdysvaltoihin – on pysynyt ajankohtaisena presidentti Trumpin presidenttikaudella. Yhdysvaltain pitkäkestoinen tyytymättömyys Euroopan taakankannosta on saanut Euroopan NATO-liittolaiset nostamaan sekä kansallisia puolustusbudjetteja että tehostamaan puolustusinvestointien hyödynnettävyyttä. Nyt Yhdysvallat on viestinyt vastatoimilla Euroopan puolustusviitekehysten kehityksen takia, saaden maanosan maat ja EU:n mahdollisesti hankalaan asemaan. Kysymykset Euroopan vapaamatkustamisesta, toimintakykykuilusta ja strategisesta autonomiasta […]

20.5.2019

Suurvaltapolitiikan muutokset pakottavat eurooppalaiset turvallisuudentuottajiksi

Venäjän asettamat sotilaalliset haasteet ja Yhdysvaltain uudet vaatimukset puolustusmenojen korotuksista ovat asettaneet eurooppalaiset vaikeaan tilanteeseen. Muuttunut toimintaympäristö on samalla osoittanut, miten eurooppalainen turvallisuuspolitiikka kaipaa johtajuutta. Vaikka Yhdysvallat ja Nato ovat edelleen korvaamaton osa Euroopan turvallisuutta, EU:n aktiivisempi ote maanosan turvallisuuskysymyksiin on muuttumassa vääjäämättömäksi kehityssuunnaksi. Euroopan turvallisuus elää myllerryksen aikakautta. Venäjän ulkopolitiikan revansismi ja presidentti Donald […]

12.4.2019

Konfliktin uhka Euroopassa heijastuu pohjoiseen lähialueeseen

Venäjän motiivi toimia lännen aseellisena haastajana sotilaallisen varusteluohjelman turvin on asemoinut muutostilassa olevan pohjoisen lähialueen osaksi kriittistä etupiiriä. Toisin kuin Euroopan keskiössä sijaitseva Itämeri, etäällä sijaitsevan arktisen alueen vaikeammin määriteltävä voimatasapaino kasvattaa mahdollisuutta laskelmoituun riskiin, että Venäjä pyrkii toteuttamaan alueellisen ylivoiman sotilaallisin voimakeinoin. Asteittain heikentyvä turvallisuusympäristö on asettamassa sekä Suomen että Ruotsin vauhdilla osaksi eurooppalaista […]

2.10.2018

Pääkirjoitus: Miksemme voisi tehdä sekä rauhantyötä että toimivaa puolustuspolitiikkaa?

Vuonna 2012 norjalainen valintakomitea myönsi Euroopan unionille Nobelin rauhanpalkinnon. Valintaa perusteltiin toteamalla, että Euroopan unionin perustaminen on tuonut Eurooppaan vakautta. On pitkälti EU:n ansiota, että kahden lyhyen aikavälin sisällä mantereella raivonneen sodan jälkeen, Euroopassa on viime vuosikymmeninä laajalti vallinnut rauha. Viime aikoina niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on kuitenkin herätty keskustelemaan siitä, mikä on, ja ennen […]

8.11.2017

En debatt som måste föras

Det är både bra och naturligt att utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiken figurerar aktivt i den finländska samhällsdebatten just nu. Med tanke på allt som händer runt omkring oss, liksom i världen i stort, måste dessa frågor dryftas av alla, som känner ansvar för landets bästa. Speciellt glädjande är att den finländska säkerhetsdebatten numera mestadels präglas […]

8.11.2017

Hybridiuhkien aikakaudella tarvitaan yhteistyötä

Ukrainan sodan jälkimainingeissa hybridiuhat ovat nousseet huolenaiheiksi koko Euroopassa. Helsinkiin avattiinkin hiljattain Euroopan hybridiosaamiskeskus, jonka jäseninä on joukko EU- ja Nato-maita. Keskuksen tarkoitus on toimia strategisena tutkimusyksikkönä. Hybridiuhkiin vastaamiseksi tarvitaankin lisää johdonmukaisuuden ja yhteistyötä.   Laajasti ottaen hybridiuhilla tarkoitetaan erilaisia keinoja, joita sekä valtiot että ei-valtiotoimijat käyttävät koordinoidusti ja systemaattisesti saavuttaakseen omia tavoitteitaan. Hybridiuhkien keinovalikoima […]

8.11.2017

Suomi, aktiivinen EU:n puolustusyhteistyön edistäjä

Teoreettinen keskustelu Euroopan puolustusyhteistyöstä on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Viime aikoina tämä keskustelu on saanut ennennäkemätöntä vauhtia. Maailman kiristyvä poliittinen tilanne on lisännyt tahtoa ryhtyä konkreettisiin toimiin Euroopan yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jäsenmaissa tapahtuu nyt monenlaista poliittista myllerrystä. Siitä huolimatta olen ilokseni huomannut, että usko eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuuteen on vahva. Iso-Britannian eroaminen ei murtanut unionia, vaan […]

8.11.2017

Eurooppalaisen kokonaisturvallisuuden arkkitehtuuri

Euroopassa on viime vuosina herätty uudenlaisiin turvallisuushaasteisiin, joita on yhä vaikeampi jakaa mustavalkoisesti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Samalla keskustelu yhteisen kokonaisturvallisuuden parantamisesta on lisääntynyt. Turun elokuiset väkivallanteot ovat osaltaan tuoneet terrorismin kouriintuntuvaksi osaksi myös Suomen turvallisuusympäristöä. Viranomaiset pohtivat jokapäiväisessä työssään vastausta kysymykseen siitä, voidaanko tällaisia järjettömiä tekoja ennaltaehkäistä ja miten se voitaisiin tehdä, varsinkin […]

8.11.2017

Nato ja Euroopan puolustus

Turvallisuusympäristömme haasteet aina Georgian sodasta Krimin valtaukseen ja laajempiin kyber- ja hybridiuhkiin osoittavat, että sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus Euroopassa on yhä mahdollista. Sodankäynnin luonne on kehittynyt vaikeammin ennakoitavaksi, yllätykseen tähtääväksi, ja vaikuttamisen muodot ovat laajentuneet. Sotilaalliset uhkat eivät enää rajoitu kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin vaan niitä torjutaan myös Euroopan rajojen sisäpuolella. Muutos on pakottanut Euroopan keskeisimmät toimijat, Naton […]

8.11.2017

Kiinan ja Euroopan turvallisuuspoliittiset suhteet Trumpin kaudella

Monet Yhdysvaltojen uudet presidentit ovat ensimmäisellä kaudellaan kovistelleet Kiinan kansantasavaltaa. Oppimista on kuitenkin yleensä tapahtunut, ja äänensävyt ovat olleet vaalikauden loppupuolella sovittelevampia. Presidentti Donald Trumpin kohdalla tästä tavanomaisesta Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden kehittymisen kuviosta ei ole takeita. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden todennäköinen heikentyminen on jo näkynyt Kiinan yleisessä kansainvälispoliittisessa kanssakäymisessä Euroopan kanssa. Trumpin valinnan jälkeen […]

8.11.2017

EU:n puolustusyhteistyö tarvitsee yhtenäisen strategian

EU:ta on perinteisesti pidetty rauhanprojektina, mutta nykyisessä turvallisuusympäristössa unionin rooli on korostunut yhä enemmän turvallisuusprojektina, jonka tehtävä on suojata jäsenvaltioidensa kansalaisia. Ukrainan konfliktin, Brexitin ja Donald Trumpin myötä Euroopan integraatioprojekti, eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä sekä transatlanttiset turvatakuut on jouduttu kyseenalaistamaan. Turvallisuus on palannut jälleen politiikan keskiöön. EU:n kansalaisten suojelu on noussut vahvemmin agendalle myös Euroopan komission puolella. […]

8.11.2017

Älykkyys ohjaa sodankäyntiä kybermaailmassa

Kyber-fyysisessä maailmassa kehittyy ei-kineettisiä ja kineettisiä sodankäyntimuotoja, joita ohjaa tekoäly. Sodankäynti kybermaailmassa on käsitteenä ja osin toiminnoiltaan jäsentymätön sekä samalla nopeasti kehittyvä kokonaisuus, johon kuuluvat kyber-fyysinen ympäristö ja älykäs robotiikka. 2000-luvulla alkanut asymmetrisyys on luonut uuden asetelman, jossa raja perinteisen ja epätavanomaisen sodankäynnin välillä on hämärtynyt tai sitä on pyritty tietoisesti hämärtämään. Toiminta perinteisin sodankäyntikäsittein […]

8.11.2017

Euroopan turvallisuus nojaa yhteisiin instituutioihin ja pelisääntöihin

Kansainvälisen politiikan yksi ikuisuuskysymyksistä on järjestyksen luominen valtioiden väliseen kanssakäymiseen. Miten saada aikaan eri intressien pohjalta toimivien maiden välille pelisääntöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat vakautta ja ylläpitävät rauhaa? Euroopan historia tarjoaa aiheesta niin varoittavan esimerkin kuin menestystarinankin. Yhtäältä 1900-luvun kaksi maailmansotaa osoittivat, mitä tapahtuu, kun järjestys romahtaa. Toisaalta toisesta maailmansodasta tuli käännekohta, jonka jälkeen Euroopan […]

8.11.2017

Euroopan turvallisuusyhteistyön kulmakivet

Euroopan unionille puuhataan tehokkaasti uutta ja yhteneväisempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Uuden globaalistrategian myötä unioni maalailee itsestään kuvaa tehokkaana, itsenäisenä ja tarvittaessa sotilaallisena globaalina toimijana. Turvallisuusyhteistyön merkittävimmät kulmakivet voivat kuitenkin osoittautua prosessin suurimmiksi kompastuskiviksi. Eurooppalaisen turvallisuuden viime aikojen suurimmat haasteet voidaan yksiselitteisesti liittää terrorismin torjuntaan. Terrorin uhkasta on tullut pysyvä ilmiö Euroopassa muun muassa Pariisin, Brysselin, […]

8.11.2017

Federalism and European Defence

When discussing options for the future of Europe’s military capabilities and policies in 2017, this is happening in the context of an increasingly assertive Russia, increasingly willing to utilise force and threats, as well as a context where the US cannot be relied upon with absolute certainty to stand by our side should push come […]

8.11.2017