Security and defence cooperation after Brexit

After the long wait and a period of great uncertainty, Brexit happened and the United Kingdom left the European Union on the last day of 2020. The uncertainty, however, has remained to some extent and tensions still exist. While much focus was dedicated after the Brexit agreement to many aspects of the deal, security and […]

9.3.2021

Euroopan unioni ja aseistettujen droonien pulma

Viime päivinä keskustelua ovat herättäneet Iranin tapahtumat, Yhdysvaltojen surmattua aseistettua droonia käyttäen iranilaisen kenraali Qassim Suleimanin. Keskustelussa on jälleen kerran noussut esiin aseistettujen droonien käyttäminen sotatoimissa sekä siihen liittyvät lailliset ongelmat. Euroopan unioni ei ole saanut aseistettujen droonien käytöstä 2010-luvulla muodostettua yhteistä kantaa, mutta sellainen tulisi viimein muodostaa. Miehittämättömät ilma-alukset eli droonit ovat viime vuosina […]

15.1.2020

Euroopan yhteispuolustus vastatuulessa

Euroopan puolustuksen kestoaihe – maanosan strateginen autonomia suhteessa Yhdysvaltoihin – on pysynyt ajankohtaisena presidentti Trumpin presidenttikaudella. Yhdysvaltain pitkäkestoinen tyytymättömyys Euroopan taakankannosta on saanut Euroopan NATO-liittolaiset nostamaan sekä kansallisia puolustusbudjetteja että tehostamaan puolustusinvestointien hyödynnettävyyttä. Nyt Yhdysvallat on viestinyt vastatoimilla Euroopan puolustusviitekehysten kehityksen takia, saaden maanosan maat ja EU:n mahdollisesti hankalaan asemaan. Kysymykset Euroopan vapaamatkustamisesta, toimintakykykuilusta ja strategisesta autonomiasta […]

20.5.2019

Euroopan hidas sopeutuminen nopeisiin muutoksiin asettaa haasteita tulevalle vuosikymmenelle

Yhdysvaltojen määrätietoinen vetäytyminen maailmannäyttämöltä luo väljää tilaa kentälle, jota läntiset vastavoimat pyrkivät haalimaan osaksi 2020-luvun uutta voimatasapainoa. Kolmesta suuresta globaalista voimakeskittymästä Euroopan unioni on rakenteellisista ja historiallisista syistä altavastaajana, sillä se joutuu sopeutumaan tilanteeseen, johon sitä ei ole alun perin tarkoitettu. Tämän edellä mainitun uuden tilanteen ominaisuuksia ovat epävarmuus, sääntöpohjaisuuden heikkeneminen, omien intressien ensisijaisuus suhteessa […]

6.1.2019

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – a new beginning for increased cooperation in EU defence?

There have been multiple times when various people have called for more cooperation in the EU defence and security sector. Last year, a step ahead was achieved when the Member States agreed upon a creation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) as a way forward. It has been almost a year since PESCO was born. Questions […]

9.10.2018

Konfliktin uhka Euroopassa heijastuu pohjoiseen lähialueeseen

Venäjän motiivi toimia lännen aseellisena haastajana sotilaallisen varusteluohjelman turvin on asemoinut muutostilassa olevan pohjoisen lähialueen osaksi kriittistä etupiiriä. Toisin kuin Euroopan keskiössä sijaitseva Itämeri, etäällä sijaitsevan arktisen alueen vaikeammin määriteltävä voimatasapaino kasvattaa mahdollisuutta laskelmoituun riskiin, että Venäjä pyrkii toteuttamaan alueellisen ylivoiman sotilaallisin voimakeinoin. Asteittain heikentyvä turvallisuusympäristö on asettamassa sekä Suomen että Ruotsin vauhdilla osaksi eurooppalaista […]

2.10.2018

Puolustusyhteistyön syventäminen tukee EU:n yhteistä puolustusta

Muutama vuosi sitten EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka eli vielä ruususen unta. Nykyisessä kansainvälisen politiikan tilassa unten aika on ohi ja jäsenmaat etenevät nyt näyttävästi puolustusyhteistyön saralla. On kuitenkin yhä avoinna, minkälaisia muotoja ottaa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta olisi tärkeää, että EU:n puolustusyhteistyö tukisi laajan turvallisuuden rakenteita. Loppuvuodesta 2017 Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka […]

14.2.2018

Pääkirjoitus: Miksemme voisi tehdä sekä rauhantyötä että toimivaa puolustuspolitiikkaa?

Vuonna 2012 norjalainen valintakomitea myönsi Euroopan unionille Nobelin rauhanpalkinnon. Valintaa perusteltiin toteamalla, että Euroopan unionin perustaminen on tuonut Eurooppaan vakautta. On pitkälti EU:n ansiota, että kahden lyhyen aikavälin sisällä mantereella raivonneen sodan jälkeen, Euroopassa on viime vuosikymmeninä laajalti vallinnut rauha. Viime aikoina niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on kuitenkin herätty keskustelemaan siitä, mikä on, ja ennen […]

8.11.2017

En debatt som måste föras

Det är både bra och naturligt att utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiken figurerar aktivt i den finländska samhällsdebatten just nu. Med tanke på allt som händer runt omkring oss, liksom i världen i stort, måste dessa frågor dryftas av alla, som känner ansvar för landets bästa. Speciellt glädjande är att den finländska säkerhetsdebatten numera mestadels präglas […]

8.11.2017

Hybridiuhkien aikakaudella tarvitaan yhteistyötä

Ukrainan sodan jälkimainingeissa hybridiuhat ovat nousseet huolenaiheiksi koko Euroopassa. Helsinkiin avattiinkin hiljattain Euroopan hybridiosaamiskeskus, jonka jäseninä on joukko EU- ja Nato-maita. Keskuksen tarkoitus on toimia strategisena tutkimusyksikkönä. Hybridiuhkiin vastaamiseksi tarvitaankin lisää johdonmukaisuuden ja yhteistyötä.   Laajasti ottaen hybridiuhilla tarkoitetaan erilaisia keinoja, joita sekä valtiot että ei-valtiotoimijat käyttävät koordinoidusti ja systemaattisesti saavuttaakseen omia tavoitteitaan. Hybridiuhkien keinovalikoima […]

8.11.2017

Suomi, aktiivinen EU:n puolustusyhteistyön edistäjä

Teoreettinen keskustelu Euroopan puolustusyhteistyöstä on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Viime aikoina tämä keskustelu on saanut ennennäkemätöntä vauhtia. Maailman kiristyvä poliittinen tilanne on lisännyt tahtoa ryhtyä konkreettisiin toimiin Euroopan yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jäsenmaissa tapahtuu nyt monenlaista poliittista myllerrystä. Siitä huolimatta olen ilokseni huomannut, että usko eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuuteen on vahva. Iso-Britannian eroaminen ei murtanut unionia, vaan […]

8.11.2017

Eurooppalaisen kokonaisturvallisuuden arkkitehtuuri

Euroopassa on viime vuosina herätty uudenlaisiin turvallisuushaasteisiin, joita on yhä vaikeampi jakaa mustavalkoisesti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Samalla keskustelu yhteisen kokonaisturvallisuuden parantamisesta on lisääntynyt. Turun elokuiset väkivallanteot ovat osaltaan tuoneet terrorismin kouriintuntuvaksi osaksi myös Suomen turvallisuusympäristöä. Viranomaiset pohtivat jokapäiväisessä työssään vastausta kysymykseen siitä, voidaanko tällaisia järjettömiä tekoja ennaltaehkäistä ja miten se voitaisiin tehdä, varsinkin […]

8.11.2017

Nato ja Euroopan puolustus

Turvallisuusympäristömme haasteet aina Georgian sodasta Krimin valtaukseen ja laajempiin kyber- ja hybridiuhkiin osoittavat, että sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus Euroopassa on yhä mahdollista. Sodankäynnin luonne on kehittynyt vaikeammin ennakoitavaksi, yllätykseen tähtääväksi, ja vaikuttamisen muodot ovat laajentuneet. Sotilaalliset uhkat eivät enää rajoitu kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin vaan niitä torjutaan myös Euroopan rajojen sisäpuolella. Muutos on pakottanut Euroopan keskeisimmät toimijat, Naton […]

8.11.2017

Kiinan ja Euroopan turvallisuuspoliittiset suhteet Trumpin kaudella

Monet Yhdysvaltojen uudet presidentit ovat ensimmäisellä kaudellaan kovistelleet Kiinan kansantasavaltaa. Oppimista on kuitenkin yleensä tapahtunut, ja äänensävyt ovat olleet vaalikauden loppupuolella sovittelevampia. Presidentti Donald Trumpin kohdalla tästä tavanomaisesta Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden kehittymisen kuviosta ei ole takeita. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden todennäköinen heikentyminen on jo näkynyt Kiinan yleisessä kansainvälispoliittisessa kanssakäymisessä Euroopan kanssa. Trumpin valinnan jälkeen […]

8.11.2017

EU:n puolustusyhteistyö tarvitsee yhtenäisen strategian

EU:ta on perinteisesti pidetty rauhanprojektina, mutta nykyisessä turvallisuusympäristössa unionin rooli on korostunut yhä enemmän turvallisuusprojektina, jonka tehtävä on suojata jäsenvaltioidensa kansalaisia. Ukrainan konfliktin, Brexitin ja Donald Trumpin myötä Euroopan integraatioprojekti, eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä sekä transatlanttiset turvatakuut on jouduttu kyseenalaistamaan. Turvallisuus on palannut jälleen politiikan keskiöön. EU:n kansalaisten suojelu on noussut vahvemmin agendalle myös Euroopan komission puolella. […]

8.11.2017

Älykkyys ohjaa sodankäyntiä kybermaailmassa

Kyber-fyysisessä maailmassa kehittyy ei-kineettisiä ja kineettisiä sodankäyntimuotoja, joita ohjaa tekoäly. Sodankäynti kybermaailmassa on käsitteenä ja osin toiminnoiltaan jäsentymätön sekä samalla nopeasti kehittyvä kokonaisuus, johon kuuluvat kyber-fyysinen ympäristö ja älykäs robotiikka. 2000-luvulla alkanut asymmetrisyys on luonut uuden asetelman, jossa raja perinteisen ja epätavanomaisen sodankäynnin välillä on hämärtynyt tai sitä on pyritty tietoisesti hämärtämään. Toiminta perinteisin sodankäyntikäsittein […]

8.11.2017

Euroopan turvallisuus nojaa yhteisiin instituutioihin ja pelisääntöihin

Kansainvälisen politiikan yksi ikuisuuskysymyksistä on järjestyksen luominen valtioiden väliseen kanssakäymiseen. Miten saada aikaan eri intressien pohjalta toimivien maiden välille pelisääntöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat vakautta ja ylläpitävät rauhaa? Euroopan historia tarjoaa aiheesta niin varoittavan esimerkin kuin menestystarinankin. Yhtäältä 1900-luvun kaksi maailmansotaa osoittivat, mitä tapahtuu, kun järjestys romahtaa. Toisaalta toisesta maailmansodasta tuli käännekohta, jonka jälkeen Euroopan […]

8.11.2017

Euroopan turvallisuusyhteistyön kulmakivet

Euroopan unionille puuhataan tehokkaasti uutta ja yhteneväisempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Uuden globaalistrategian myötä unioni maalailee itsestään kuvaa tehokkaana, itsenäisenä ja tarvittaessa sotilaallisena globaalina toimijana. Turvallisuusyhteistyön merkittävimmät kulmakivet voivat kuitenkin osoittautua prosessin suurimmiksi kompastuskiviksi. Eurooppalaisen turvallisuuden viime aikojen suurimmat haasteet voidaan yksiselitteisesti liittää terrorismin torjuntaan. Terrorin uhkasta on tullut pysyvä ilmiö Euroopassa muun muassa Pariisin, Brysselin, […]

8.11.2017