Suuntana tulevaisuus: Euroopan investointipankki eroon fossiilisista polttoaineista

Euroopan investointipankki pääsi ratkaisuun fossiilisten polttoaineiden rahoituksen lopettamisesta, kuukauden aikalisän jälkeen. Osa jäsenvaltioista vastusti aiemmin erityisesti maakaasun kieltämistä ilman siirtymäaikaa, mutta lopulta yhteinen ratkaisu löydettiin myös maakaasun osalta. Päätös edustaa ensimmäistä askelta EIP:n työssä ilmaston puolesta ja suurempaa linjan muutosta kohti puhtaampaa energiantuotantoa – sekä EIP:n omaa muutosta kohti todellista ilmastopankkia.

Euroopan investointipankki (EIP) päätti kokouksessaan viime torstaina lopettaa fossiilisten polttoaineiden rahoittamisen vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuore päätös kattaa lähes kaikki hiiltä, öljyä ja maakaasua koskevat projektit ja se on EIP:lle vasta ensimmäinen askel ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sillä pankki haluaa yhä vahvemmin profiloitua todellisena Euroopan ilmastopankkina. EIP:n uusi fossiiliton investointistrategia onkin ilmastonäkökulmasta kunnianhimoisin muihin maailman julkisiin finanssi-instituutioihin nähden. Alun perin päätöstä rahoituksen lopettamisesta odotettiin jo viime lokakuussa, mutta EIP päätti ottaa kuukauden lisäajan päätöksen suhteen osan jäsenvaltioista vastustettua rahoituksen lopettamista myös maakaasulta. Lopulta kuukauden lisäaika kuitenkin auttoi Euroopan investointipankkia löytämään lähes yksimielisen ratkaisun asiassa.

Miten ratkaisuun päästiin?

Päätöksen tekemistä vaikeutti osan jäsenvaltioista esittämä vastustus maakaasun rahoittamisen lopettamista kohtaan. Fossiilisista polttoaineista riippuvaiset valtiot, kuten Saksa, Italia, Puola ja Latvia halusivat maakaasuprojektien pysyvän investointivalikoimassa vielä jonkinlaisen siirtymäajan verran. Torstain päätös ei kuitenkaan tullut alun vastustuksesta huolimatta täytenä yllätyksenä, sillä jo viikkoa aiemmin esitys sai kaikki Euroopan unionin valtiovarainministerit puolelleen. EIP:n kokouksessa päätöksellä olikin lopulta selvä enemmistön tuki, kun ratkaisu sai taakseen jopa 90 prosenttia EIP:n pääomasta kattavan määrän jäsenvaltioita. Jonkinlainen myönnytys päätöksen alkuperäisiä vastustajia kohtaan nähtiin kuitenkin siinä, että fossiilisten polttoaineiden rahoituksen lopettaminen ei tapahdu vielä vuoden 2020 lopussa, vaan vasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Investoinnit maakaasuun eivät myöskään lopu täysin, mutta kaikkien uusien projektien täytyy perustua uusien teknologioiden käyttöön, kuten hiilidioksidin talteenottoon sekä maakaasun sekoittamiseen uusiutuvien kaasujen kanssa.

Päätöksen vaikutukset EIP:n toimintaan

Vuoden 2021 jälkeen sallitaan vain projektit, jotka tuottavat enintään 250 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden. Tämä siis mahdollistaa vielä investoinnit sellaisiin maakaasuprojekteihin, jotka hyödyntävät edellä mainittuja uusia teknologioita. Vaikka päätös astuu voimaan vasta vuoden 2021 lopussa, EIP ei myönnä rahoitusta täysin uusille fossiilihankkeille tätäkään ennen. Vain sellaiset fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät projektit, jotka ovat jo nyt EIP:n harkinnassa, voivat saada rahoitusta ennen kiellon astumista voimaan. Tämä päätös vaikeuttaa huomattavasti maakaasualan toimintaa jo tulevina vuosina ja saattaa johtaa useiden miljardien arvoisten projektien keskeytymiseen. Päätös vaikuttaa energia-alaan myös suoremmin, sillä pelkästään vuonna 2018 EIP rahoitti fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä projekteja lähes kahdella miljardilla eurolla. Myös usealla Euroopan unionin jäsenvaltiolla tulee olemaan haasteita uuden päätöksen myötä. EIP aikookin yhdessä Euroopan komission kanssa tukea näitä jäsenmaita siirtymisessä puhtaampaan energiaan rahoittamalla maksimissaan jopa 75 prosenttia jokaisesta uudesta energiainvestoinnista kyseisissä jäsenvaltioissa.
Päätös lopettaa investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin johtaa myös vääjäämättä uudenlaiseen strategiaan energiainvestointien suhteen. EIP aikoo kiihdyttää puhtaan energian kehitystä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian tuotantoa. Tavoitteena on yhtenäistää kaikki rahoitustoiminta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa vuoden 2020 lopusta lähtien. Toiminta ei rajoitu pelkästään Euroopan unionin sisälle, vaan EIP:n tavoitteena on myös lisätä investointiensa vaikutusta uusiutuvaan energiaan siirtymisessä Euroopan ulkopuolella. Lyhyen tähtäimen tavoitteena Euroopan investointipankilla on nostaa asteittain ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän rahoituksen astetta puoleen EIP:n toiminnasta vuoteen 2025 mennessä ja jatkaa samaa kehityskulkua myös siitä eteenpäin. EIP on viimeisen viiden vuoden aikana tarjonnut rahoitusta yli 65 miljardin euron edestä uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyville projekteille, mutta vuosien 2021 ja 2030 välillä Euroopan investointipankki tahtoo luoda oman rahoituksensa avulla jopa yhden biljoonan euron verran investointeja ilmaston ja ympäristön kestävyyteen.
Vaikka Euroopan investointipankin päätös ei siis päätäkään kaikkia investointeja fossiilisiin polttoaineisiin tässä ja nyt, on se silti poikkeuksellisen  merkittävä askel eteenpäin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Päätöstä ei voikaan nimittää edes vesitetyksi kompromissiksi, sillä vaikka asiassa tultiinkin osittain maakaasun suhteen muutamaa jäsenvaltiota vastaan, projektien hiilidioksidipäästöjen rajoitus on silti konkreettinen ja merkittävä. Euroopan investointipankilta vaaditaankin nyt jatkuvaa rohkeutta ja kunnianhimoa ohjata laivaansa yhä enemmän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun etulinjaan, eikä nostaa jalkaa kaasulta yhden hyvän päätöksen jälkeen. Ilmastopankki ei ole valmis, mutta perustukset on valettu.
Teksti Anttoni Saarinen
Kuvat Euroopan komissio

 
The author studies international relations at Tallinn University. Interests include the EaP initiative as well as environmental issues.