Suorana Brysselistä: Yhdysvaltalaisten osavaltioiden, kaupunkien ja yritysten ilmastotyö tukee EU:n ilmastopolitiikkaa

Suomen käynnissä olevan EU-puheenjohtajakauden ajan esittelemme parin viikon välein Brysselissä vaikuttavia henkilöitä ja tiedustelemme heiltä, mistä kaupungissa puhutaan juuri nyt. Tällä viikolla ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Laura Aho vastaa ilmasto aiheisiin kysymyksiin.

Laura Aho toimii Suomen Pysyvän EU-edustuston erityisasiantuntijana ilmastopolitiikan osa-alueella

1. Kuka olette?
Laura Aho, työskentelen ilmastoasiantuntijana Suomen Pysyvässä EU-edustustossa
2. Millä tavoin olette EU-asioiden kanssa tekemisissä?
Edustan Suomea neuvoston ympäristötyöryhmän ilmastoaiheisissa kokouksissa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella toimin yhtenä ympäristötyöryhmän puheenjohtajana.
3. Millaisena näette eurooppalaisen ilmastopolitiikan tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?
EU on viime vuosina sopinut kattavasta, sitovasta lainsäädäntökehikosta jolla toimeenpannaan EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoite. Tämän eteen tehtiin paljon töitä, mutta työtä riittää ilmastopolitiikan edistämiseksi myös jatkossa.
4. Millä tavoin Yhdysvaltojen ilmastolinjaukset ja vetäytyminen ilmastosopimuksista ovat vaikuttaneet Euroopan ilmastopolitiikkaan ja mahdolliseen edelläkävijyyteen?
Samalla kun ilmastonmuutoksen torjuminen on sitä tehokkaampaa mitä kattavammin globaalisti maat toimeenpanevat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin on hyvä muistaa, että yksittäisen maan vetäytyminen sopimuksesta ei tee siitä kuollutta. EU:n ohella myös USA:ssa osavaltiot, kaupungit ja yritykset varmasti jatkavat kunnianhimoista ilmastotyötään, vaikka Yhdysvallat vetäytyisi ilmastosopimuksesta.
5. Millä tavoin vähävaraisempia valtioita tulisi tukea ilmastotoimissa?
EU on merkittävä ilmastorahoituksen antaja ja tukee siten myös vähävaraisempien valtioiden sopeutumistoimia.
Koonnut: Saara Hietamäki
Kuvitus: Katerina Panina