Parempaa Erasmusta ja ilmaisia Interrail-lippuja!

Euroopan komission esittelemä rahoituskehys vuosille 2021–2027 nostatti monella eurooppalaisella opiskelijalla hymyn huulille. Siinä esitettiin Erasmus+ -ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista. Lisäksi EU haluaa tarjota noin 15 000:lle eurooppalaiselle nuorelle ilmaisen interrail-lipun kesälle 2018. 

Vuonna 1987 perustettu Erasmus ja vuodesta 2014 alkaen nimellä Erasmus+ kulkenut Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma on saavuttanut vahvan aseman opiskelijavaihdossa ja edesauttanut huomattavasti opiskelijoiden liikkuvuutta Euroopan sisällä. Tilastot osoittavat, että pelkästään Suomesta Eurooppaan lähteneitä vaihto-opiskelijoita on yli 60 000 ja Suomeen saapuneita vaihto-opiskelijoita taas noin 83 000. Yhteensä yli kaksi miljoonaa opiskelijaa on käyttänyt Erasmus-ohjelmaa vuodesta 1987 alkaen. Vaihto-opiskelun tuomat mahdollisuudet tutustua muun muassa uuteen kulttuuriin, kieleen ja uusiin ystäviin ovat juuri sitä ruohonjuuritason integraatiota, mitä EU, Eurooppa ja eurooppalainen itse tarvitsevat tänä päivänä, jolloin populistiset liikkeet ovat nostaneet näkyvästi päätään.
Erasmus+ -budjetin kaksinkertaistaminen monipuolistaisi myös suomalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä nauttimaan Euroopan monikulttuurisuudesta. Budjetin lisäys toisi lisäksi näkyvän lisämausteen suomalaisiin korkeakoulukaupunkeihin, joihin tämän avulla voisi päätyä aiempaa enemmän vaihto-opiskelijoita muualta Euroopasta. Tämä helpottaisi suomalaisten kansainvälistymistä kotikunnillaan ja auttaisi Suomea lisäämään näkyvyyttään Euroopassa, kun vaihto-opiskelijat vievät Suomensa kokemansa asiat ja tarinat kotimaahansa. Olisikin toivottavaa, että komission erinomainen esitys saa Euroopan parlamentilta ja jäsenmailta tukensa.

Haluaisitko reilaamaan ensi kesänä?

Europpan parlamentin aloite ilmaisesta interrail-lipusta avaa monelle eurooppalaiselle 18-vuotiaalle oven päästä tutustumaan monipuoliseen Eurooppaan tänä kesänä. Ohjelman on tarkoitus jatkua myös tulevaisuudessa ja on mahdollista, että ohjelma pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan palveluaan yhä useammalle nuorelle. Monelle 18-vuotiaalle matka Eurooppaan rasittaa lompakkoa liikaa, jonka vuoksi moni matka jää tekemättä. Tämän vuoksi on hienoa, että EU tukee ja kannustaa nuoria matkustamaan Eurooppaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Tämä edistää sekä eurooppalaisten arvojen vahvistumista, mutta myös eurooppalaisen identiteetin syntymistä. Vapaa liikkuvuus on useiden mielestä EU:n parhaimpia asioita ja tämänkaltaiset ohjelmat tekevät siitä huomattavasti konkreettisemman ja näkyvämmän edun. Vapaan liikkuvuuden kokeminen ja omaksuminen on tärkeää jo nuorena, jotta se ei jää ainoastaan koulussa olevien kokeiden vastaukseksi, vaan on osa meidän eurooppalaisten jokapäiväistä elämää.

Kohti kansainvälisempää Eurooppaa

Erasmus+ ja ilmaiset interrail-liput nuorille mahdollistavat paremmin nuorten kansainvälistymisen. Nykyisessä globaalissa maailmassa on yhä tärkeämpää tuntea toisia kulttuureja ja kieliä. Tämä näkyy myös vahvasti työelämässä. EU:n antama tuki kansainvälistymiseen on tärkeää ja mahdollistaa yhä yhteistyökykyisemmän Euroopan, jossa osataan arvostaa ja kunnioittaa toisia kulttuureja ja tapoja toimia entistä paremmin. Kyseisiä ominaisuuksia voi harjoitella kirjoista, mutta käytännön kokemus on asian toimivuuden kannalta ratkaisevaa.
Eurooppanuorten alkuvuodesta teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat vahvasti EU-myönteisiä, mikä korostaa entisestään nuorten suomalaisten saamaa hyötyä EU:n vahvemmasta lisäpanoksesta koskien nuorten EU-integraatiota. Edellä mainittujen asioiden vuoksi on ollut ilo lukea tämänkaltaisista uudistuksista ja esityksistä!  
TEKSTI Jussi Aaltonen
KUVA Pixabay

 
Jussi Aaltonen on politiikan tutkimuksen opiskelija Jyväskylän yliopistossa.