Nuorten Eurooppa ja sen tulevaisuus

Usein vaaleissa ja kansanäänestyksissä puhutaan nuorten mahdollisuuksista ja nuoriin vedotaan toimijoina, tulevaisuuden rakentajina. Nuoria tarkastellaan joko vaikuttamaan pyrkivinä äänestäjin tai vaikuttamisen kohteina. Näin tehdään myös Ison-Britannian mahdollisessa erossa Euroopan unionista eli Brexitissa.

Mutta mitä mieltä brittinuoret ja muun Euroopan nuoret ovat Brexitista? Me Erasmus-vaihto-opiskelijat Glasgow’ssa keskustelimme huhtikuussa brittiopiskelijoiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kesken aiheesta. Ihmisillä on paljon avoimia kysymyksiä.
Moni nuori sanoo seuraavansa Brexitin uutisointia jonkin verran, koska Iso-Britannia on merkittävä vaikuttaja unionissa. Toiset taas seuraavat uutisointia varsin tiivisti, koska he ovat huolestuneita Ison-Britannian mahdollisesta irtaantumisesta Euroopan unionista ja eron vaikutuksista unioniin ja sen jäsenvaltioihin.

Monia huolia
Erityisesti brittinuoret kantavat huolta maansa turvallisuudesta. Jos Iso-Britannia säilyy Euroopan unionin jäsenenä, brittien kansallinen turvallisuus heikkenisi muun muassa jatkuvien terrorismiuhkien takia. Turvallisuutta on voitava turvata paremmin kuin nykyisin käytössä olevin keinoin.
Toinen merkittävä huoli unionin jäsenenä jatkamisessa on autonomian puute. Keskustelijat kokevat, että Euroopan unioni määrää liikaa jäsenvaltioiden asioista. Briteillä tulisi olla enemmän sananvaltaa omissa asioissaan. Unionissa päätökset tehdään liian kaukana arjesta eikä kansalaisten ääni kuulu.
Ison-Britannian mahdollinen ero EU:sta huolestuttaa kuitenkin enemmän kuin valtion pysyminen unionissa. Erityisen vaikeaksi nähdään se, että nuorten muutto Isoon-Britanniaan työn tai opiskelun perässä vaikeutuu tai loppuu. Loppuvatko kansainväliset vaihto-ohjelmat ja mahdollisuus tulla työskentelemään tai harjoittelemaan vauraaseen saarivaltioon, jos ero tulee? Nuoret kysyvät, sulkeutuvatko rajat kokonaan ja päättyykö kansainvälinen yhteistyö.
Myös vapaakauppa nostetaan pohdinnassa esille. Se koetaan erittäin tärkeäksi osaksi unionia ja sen etuja. Miten vaikeaa olisi neuvotella omista vapaakauppasopimuksista eron jälkeen? Glasgow’ssa monia mietityttää karu taloudellinen ja yhteiskunnallinen todellisuus, johon Iso-Britannia putoaisi mahdollisen eron jälkeen. Nuoret arvioivat, että olisi todella vaikeaa ryhtyä tutun ja turvallisen järjestelmän jälkeen rakentamaan itsenäisesti kaikkea yhteiskunnallista ja taloudellista infrastruktuuria alusta.
Lisäksi pelätään sitä, mitä mahdollinen ero ja siitä käyty keskustelu saisi aikaan muissa jäsenvaltioissa. Alettaisiinko muissakin jäsenvaltioissa peräänkuuluttaa parempia etuoikeuksia ja lopulta eroa koko Euroopan unionista?

Usko yhdessä pysymiseen
Euroopan unionin jäsenvaltioiden opiskelijoita yhdistää Glasgow’ssa hyvinkin erilaisista mielipiteistä ja huolista huolimatta vahva tahto: uskotaan yhdessä pysymiseen ja tekemiseen. Yhdessä pysymällä Euroopan unioni on vahvimmillaan niin taloudellisesti, kulttuurisesti kuin poliittisesti.
” I believe in the EU, maybe not with the actual form of the EU, and with actual powers and institutions but yes I believe that we should stay as a group of countries”, yksi keskustelijoista kiteyttää ajatuksensa.
Kesäkuussa nähdään, miten Iso-Britannia näkee maansa ja nuortensa tulevaisuuden ja yhdessä tekemisen Euroopassa. On tärkeää, että kansanäänestyksessä ihmisillä on riittävästi luotettavaa tietoa EU-jäsenyyden eduista ja haitoista. Keskustelua ja tosiasioita tarvitaan nyt Isossa-Britanniassa.
Keskusteluun osallistuneet opiskelijat olivat kotoisin Bulgariasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta, Suomesta ja Virosta.
Vilja Härkönen