Nuorten ääni vaikuttamaan Eurooppa-politiikassa

Eurooppanuoret ovat jo useamman vuoden ajan tehneet menestyksekästä vaikuttamistyötä yhteiskunnassa. Erilaiset tapaamiset, haastattelut, kannanotot ja somekampanjat ovat kasvattaneet näkyvyyttämme suomalaisessa Eurooppa-poliittisessa keskustelussa. Viime vuonna järjestömme otti askeleen seuraavalle tasolle poliittisessa vaikuttamisessa laatimalla järjestön ihka ensimmäisen poliittisen linjapaperin.
Ensimmäinen poliittinen linjamme pyrkii hahmottelemaan järjestömme yhteisiä tavoitteita. Kun järjestön yhteinen näkemys on määriteltynä, on vaikutustyö johdonmukaista, selkeää ja yhtenäistä. Linjapaperin luomiseen halusimme osallistaa koko toimijakenttämme. Erilaisten keskustelutilaisuuksien, kyselyiden ja palautteiden jälkeen poliittisen valmistelun työryhmä muotoili pohjan, josta keskusteltiin ja äänestettiin vuosikokouksessa. Valmistelutyö toi mukanaan monia hyviä keskusteluja; kiitos niistä kuuluu kaikille jäsenillemme!
Nyt jos koskaan on Eurooppanuorten aika ottaa suurempi rooli poliittisessa vaikuttamisessa.  Ensi vuoden vaalikevättä varten luodaan parhaillaan tavoiteohjelmia ja teemoja. Brexitin myötä Euroopan unioni etsii uutta suuntaa, mikä varmasti näkyy myös eduskuntavaaleissa ja Euroopan parlamenttivaalissa. Erityisesti vaalien aikana EU-myytinmurtajia ja eurooppalaisen yhteistyön puolestapuhujia tarvitaan. Ensi vuoden vaalikevään lisäksi valmistelemme parhaillamme Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Tänä keväänä työstämme tavoiteohjelmaamme, jossa korostuvat eurooppalaisia nuoria yhdistävät teemat, kuten ilmastonmuutos ja haastavat työllisyysnäkymät, mutta toisaalta taas usko eurooppalaiseen tulevaisuuteen.
Suomalaiset nuoret kokevat itsensä eurooppalaisiksi, itse asiassa yhdeksän kymmenestä nuoresta kokee olevansa eurooppalainen.  Euroopan unionin koetaan olevan suomelle hyvä asia ja parantavan nuorten tulevaisuudennäkymiä. Suomalaiset nuoret kokevat EU:n vahvistavan muun muassa rauhaa, hyvinvointia ja vakautta. Tämä antaa Eurooppanuorille vahvan mandaatin puolustaa eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista yhteistyötä!
Tule mukaan rakentamaan parempaa Eurooppaa!
TEKSTI Iiris Asunmaa