Nature and Diversity in the North

EN/FI (below)

The Nordic countries are advanced, stable, and relatively equal societies. We are similar in many ways, while having features unique to each country. One of the connecting things for the Nordics is the Arctic region, lying in the forefront of global changes, that all Nordic states are one way or another engaged with.

Climate change and biodiversity loss are the biggest challenges of our lifetime. How we respond to these challenges determines the future of both the earth and humanity. The Arctic region is a barometer for climate change and biodiversity loss which we should be following very closely.

The Effects of Climate Change

According to studies, the Arctic climate is warming up twice as fast as other regions on earth. The consequences of climate change and biodiversity loss can be seen in the region, as flora and fauna essential to the local nature are in decline. Especially nature on fells is endangered. Plants and animals native to the North are unable to compete with southern species that are spreading to their growth area due to the warming of the climate. This can lead to the extinction of many species unique to the Arctic region.

The challenges faced by the nordic nature due to climate change also influence the lives of the indigenous populations living in the Arctic region. Changes in nature make it harder to practice traditional sources of livelihood such as reindeer herding, fishing, and hunting. Losing these practices would also endanger Sami cultural heritage as they are an integral part of their way of living and culture.

The effects of the warming Arctic can also increasingly be seen in other regions. If the warming continues at its current pace, it will cause accelerated melting of the large ice sheets and with that rising sea levels. Melting permafrost and glaciers will also further accelerate climate change by changing ocean currents and weakening the earth’s ability to reflect sunlight.

The European Union and the governments of the Nordic countries have to start working to protect the Arctic nature and the livelihoods of indigenous populations. The measures outlined in the Paris Climate Agreement are not adequate to prevent the warming of the Arctic region. The involvement of Sami councils in political decision making varies by country and they often suffer from lack of resources. Further, the EU does not have a proper strategy for including the Sami in the work against climate change. 

Nature and Diversity in the North Project

Nature and Diversity in the North -event is a project by JEF Finland, JEF Norway and JEF Denmark aimed at Nordic youth to increase dialogue about Arctic nature, climate policy, and positions of minorities. The project will include two events, a seminar in Rovaniemi and a webinar in Copenhagen. In the events we will hear interesting talks relating to the Arctic region such as climate change, biodiversity loss, indigenous and minority populations in the North, and geopolitics. In the workshops, participants will get to know each other better and work towards solutions. At the same time we will get to see the beautiful nature and culture of Lapland in real life.

Nature and Diversity in the North -seminar will be held 16.-18.9.2022 in Rovaniemi. The registration opens 6.6. and at first it is only open for participants from Finland, Norway, and Denmark. There is a quota for 40 participants from Finland, and 20 participants from Norway and Denmark each. If all the spots are not filled by 1.8. other people are free to register for the event.

See you in Rovaniemi!

Seminar is part of Erasmus+ funded Nature and Diversity in the North -project. The European Commission is not responsible for the content of this publication. More information about Erasmus + programme: www.oph.fi/erasmusplus.

Luonto ja monimuotoisuus pohjoisessa

Pohjoismaat ovat pitkälle kehittyneitä, vakaita ja verrattain tasa-arvoisia yhteiskuntia. Olemme monilla tavoin hyvin samanlaisia, kuitenkaan jokaisen maan omia erityispiirteitä unohtamatta. Yhdistäviin tekijöihin kuuluu oleellisesti useiden globaalien mullistuksen etulinjassa oleva arktinen alue, jossa kaikki pohjoismaat ovat tavalla tai toisella osallisina.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimmat haasteet. Se, miten näihin haasteisiin vastaamme, ratkaisee käytännössä maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden. Arktinen alue on ilmastonmuutoksen ja luontokadon osalta ilmapuntari, jonka lukemia on syytä seurata erityisen tarkasti. 

Ilmastonmuutoksen seuraukset

Arktisen alueen ilmasto lämpenee tutkimusten mukaan jopa puolet nopeammin, kuin muualla maapallolla. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset näkyvät alueella voimakkaasti ja monien arktiseen luontoon olennaisesti kuuluvien eläin- ja kasvilajien kannat ovat vähentyneet. Suuren uhan alla on erityisesti tunturialueiden luonto. Pohjoisen alueen alkuperäiset eläin- ja kasvilajit eivät pysty kilpailemaan lämpenemisen myötä saapuvien eteläisten lajien kanssa, minkä seurauksena saatamme menettää monet arktisista lajeista kokonaan.

Ilmastonmuutoksen seurauksista johtuva arktisen luonnon heikentyminen näkyy arktisen alueen alkuperäiskansojen elämässä konkreettisesti. Luonnossa tapahtuvat muutokset vaikeuttavat perinteisten elinkeinojen, kuten poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen harjoittamista. Perinteisten elinkeinojen katoaminen tai heikentyminen uhkaisi saamelaista kultturiperintöä, johon niiden harjoittaminen kuuluu oleellisesti. 

Artkisen alueen lämpenemisen seuraukset näkyvät yhä enemmän myös maapallon muilla alueilla. Jos lämpeneminen jatkuu nykyisen kaltaisena, seurauksena on suurten jääalueiden kiihtyvä sulaminen, ja sen myötä merenpinnan nousu. Ikiroudan ja jäätiköiden sulaminen kiihdyttävät puolestaan ilmastonmuutosta entisestään, esimerkiksi merivirtojen ja auringonsäteiden heijastumisen heikkenemisen myötä. 

Euroopan unionin ja pohjoismaiden hallitusten on ryhdyttävä toimiin arktisen luonnon ja sen alkuperäiskansan elinkeinojen turvaamiseksi. Pariisin ilmastosopimuksessa määritellyt toimet päästöjen vähentämiseksi eivät riitä estämään arktisen alueen lämpenemistä. Saamelaisneuvostojen osallistaminen poliittisessa päätöksen teossa vaihtelee maittain ja neuvostot kärsivät usein resurssien puutteesta. EU:lta puolestaan puuttuu kunnollinen strategia saamelaisten osallistamiseen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. 

Nature and Diversity in the North -hanke

Nature and Diversity in the North -tapahtumakokonaisuus on Eurooppanuorten, sekä Norjan ja Tanskan sisarjärjestöjemme yhteinen hanke, jolla pyritään lisäämään pohjoismaalaisten nuorten välistä dialogia arktisesta luonnosta, ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta, sekä vähemmistöjen asemasta. Hankkeen puitteissa järjestetään kaksi tapahtumaa, seminaari Rovaniemellä sekä webinaari Kööpenhaminassa. Tapahtumissa kuulemme kiinnostavia puheenvuoroja arktiseen alueeseen keskeisesti liittyvistä teemoista, kuten luonto- ja ilmastokysymyksistä, pohjoisen alkuperäiskansoista ja vähemmistöistä sekä geopolitiikasta. Tapahtumien työpajoissa pääsemme pureutumaan aiheisiin syvemmin toisten osallistujien kanssa ja pohtimaan ratkaisuja. Samalla tutustumme Lapin kauniiseen luontoon ja ainutlaatuiseen kulttuuriin paikan päällä. 

Nature and Diversity in the North -seminaari järjestetään 16.-18.9.2022 Rovaniemellä. Seminaarin ilmoittautuminen aukeaa 6.6. ja se on ensin auki vain Suomesta, Norjasta ja Tanskasta tuleville osallistujille. Seminaariin on varattu kiintiöt 40 osallistujalle Suomesta sekä 20 osallistujalle Norjasta ja 20 Tanskasta. Mikäli 1.8. kiintiöissä on vielä tilaa, avataan ilmoittautuminen myös kaikille muille.

Tervetuloa mukaan!

Seminaari on osa Erasmus+-rahoitteista Nature and Diversity in the North -hanketta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus.

ORIGINAL TEXT/ALKUPERÄINEN TEKSTI (FI): Risto Rajala

TRANSLATION/KÄÄNNÖS (EN): Ninni Issakainen

ORIGINAL PHOTO/ALKUPERÄINEN KUVA: Adobe