Koronan varjolla ihmisoikeuksia kaventamaan – Puolassa vaarassa ovat oikeus aborttiin ja seksuaalikasvatukseen

Puolan parlamentti käsitteli hiljan lakiesityksiä, joilla yritettiin rajoittaa naisten aborttioikeutta ja nuorten seksuaalikasvatusta. Lakiesitykset eivät saaneet riittävää kannatusta, mutta taistelu naisten ja nuorten oikeuksista ei ole vielä ohi.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch näkee, että Puolan hallinto hyväksikäyttää koronan tuomia poikkeusoloja rajoittaakseen aborttioikeutta ja seksuaalikasvatusta. Puolan parlamentti käsitteli viime viikolla kahta lakiesitystä, joista toinen tekisi jo valmiiksi hankalasta abortin saamisesta mahdotonta, ja toinen vaikeuttaisi taas nuorten seksuaalikasvatusta. Kumpikaan lakiesityksistä ei saanut tarvittavaa kannatusta, ja ne siirrettiin valiokuntien käsittelyyn.
Puolassa tämä ei ole ensimmäinen kerta, sillä vuonna 2016 Puolan parlamentti yritti kieltää seksuaalikasvatuksen ja abortin lähestulkoon kokonaan. Se sai ihmiset Puolassa ryntäämään kaduille osoittamaan mieltään, ja tällöin kansainväliset mediat raportoivat asiasta laajasti. Se keräsi huomiota Euroopan parlamentissa asti, kun taas viime viikkoinen yritys kaventaa ihmisoikeuksia jäi koronaviruksesta uutisoinnin jalkoihin.
Lakiesityksen puolesta on vedottu pitkälti “perinteisiin arvioihin.” Onko siis niin, että perinteisiin arvoihin ei kuulu itsemääräämisoikeus tai oikeus elää?

Euroopan ankarimmasta aborttilaista vielä tiukempi?

Jo ankarasta aborttilainsäädännöstä yritetään tehdä vielä ankarampaa. Puolassa abortti sallitaan vain, jos raskaus on rikoksen tulos, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut. Parlamentin käsittelyssä on nyt lakiehdotus, joka kieltäisi abortin, vaikka huomattaisiin, että sikiö on epämuodostunut. 
Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch näkee, että Puola väärinkäyttää koronan ympärillä olevaa kaaosta ja ahdistusta ajaakseen läpi vaarallista lainsäädäntöä. Lainsäädännön muutokset, joiden tiedetään vievän ihmiset kaduille ja barrikaadeille vaatimaan parempaa, kannattaa Puolan hallituksen järkeilyn perusteella toteuttaa nyt, kun mielenosoittamista rajoittaa koronaviruspandemia. 

Seksuaalikasvatuksen kriminalisointi?

Aborttilain lisäksi käsittelyssä on ollut lakiesitys, joka esittää muutoksia rikoslakiin. Lakiesityksen pelätään johtavan seksuaalikasvatuksen kriminalisointiin. Puolalainen naisasiajärjestö Federation for Women and Family Planning on sitä mieltä, että lakiesitys kieltäisi lääkäreitä kirjoittamasta alaikäisille reseptiä ehkäisyyn, sekä vaikeuttaa seksuaalikasvatusta.
Maailman terveysjärjestö WHO on antanut vuonna 2010 suositukset hyvästä ja kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta eri ikäisille lapsille. Tämän suosituksen olisi tarkoitus olla apuna muun muassa poliittisia päätöksiä tehdessä, ja suositukset kattavat lapset ja nuoret 0-vuotiaista yli 15-vuotiaisiin. Yhtenä suosituksena on esimerkiksi se, että seksuaalikasvatus auttaisi lapsia ja nuoria tekemään valintoja, jotka parantavat heidän elämänlaatuaan ja kehittävät osaltaan yhteiskuntaa myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan.
Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus Puolassa on jo valmiiksi erittäin rajoitettua, ja seksuaalikasvatuksella on ensiarvoisen tärkeä rooli nuorten kasvattamisessa. Moninainen seksuaalikasvatus auttaisi nuoria tekemään omia johtopäätöksiä liittyen esimerkiksi omaan identiteettiin, suostumukseen, ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin. Siksi onkin korostetun tärkeää, että nämä lakiesitykset eivät mene läpi Puolassa.

Mielenosoittamista kauppareissulla ja vetoomuksia Puolalle

Puolassa ihmiset onnistuivat kiertämään kokoontumisohjeistukset. Mielenosoitukset naamioitiin jonottamiseksi kaupan edustalla, sillä jonottaminen tärkeiden palveluiden pariin ei riko kokoontumisrajoitusta. Mielenosoituksessa vedottiin muun muassa siihen, että lakiesitykset hylättäisiin, ja että tälläinen vanhoillinen ajattelutapa ihanneperheistä eriarvoistaa naisia ja heikentää naisten asemaa Puolassa. 
Yli 170 kansanedustajaa ympäri Euroopan on vaatinut puolaa hylkäämään lakiesitykset lopullisesti. Myös 88 Euroopan parlamentin jäsentä on ollut mukana vaatimassa Puolan parlamentin puhemieheltä lakiesitysten vetämistä pois. Näissä vetoomuksissa on painotettu naisten ihmisoikeuksien turvaamista ja sukupuolten tasa-arvoa, sekä nuorten oikeutta luotettavaan tietoon seksistä ja seksuaalisuudesta, ja mahdollisuus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.
Teksti: Adéle Nurmela
Kuva: Adéle Nurmela
Kirjoittaja on nuori jyväskyläläinen vaikuttaja ja yhteisöpedagogiopiskelija, joka on kiinnostunut nuorten osallisuudesta, feminismistä ja ihmisoikeuksista.