Kommentti: Euroopan unioni muuttuvassa maailmanpolitiikassa

Suurvaltojen tehdessä siirtojaan poliittisessa pelissä, tulee Euroopan toimia aktiivisesti oman asemansa ylläpitämiseksi. Mitkä ovat EU:n vahvuudet ja mahdollisuudet moninapaisessa maailmassa, jossa taloudellinen ja aseellinen valta vaikuttaa eniten?

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa tehdä Euroopasta koko maailman roolimallin. Demokratia, vapaakauppa ja ilmaston suojeleminen korostuvat von der Leyenenin komission agendassa vuosille 2019-2024. Niitä hän myös haluaa levittää maailmalle. Samaan aikaan lähempänä ja kauempana naapurustossa Kiina levittäytyy aggressiivisesti luomalla uutta silkkitietä, Venäjä rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja Yhdysvallat harjoittaa arvaamatonta politiikkaa.
Euroopan tulee päättää oma roolinsa maailmassa. Mahdolliset uudet konfliktit Lähi-idässä ja Kiinan taloudellinen laajentuminen tulevat viemään Euroopan mennessään, ellei selvää linjaa ole. Tällä hetkellä olemme pitkälti tyhjän päällä. Euroopan unioni on poliittisesti eniten Eurooppaa yhdistävä ja sitova elin, mutta 2010-luvulla sille haasteena on ollut nouseva populismi ja euroskeptisyys. Alkava vuosikymmen tulee olemaan Euroopalle hankala johtuen sen sisäistä ongelmista, mutta myös ulkoa tulevasta paineesta. On vaikeaa luoda Euroopalle jalansijaa isoissa päättävissä pöydissä, jos sisäisesti vallitsee erimielisyys.
Maailmanpolitiikan tilanne on muuttumassa yhä epävakaammaksi vahvojen johtajien noustessa päättäjiksi ja demokratioiden, kuten Turkin, muuttuessa vähitellen autoritaarisiksi. Tällä hetkellä talouskasvu ja asevoimat sanelevat pitkälti maiden neuvottelumahdollisuudet. Kiina, Japani, Intia, Saksa ja Yhdysvallat ovat johtavia talousmaita. Vahvasta ekonomisesta kasvusta huolimatta esimerkiksi Intia ja Kiina ovat vielä kehittyviä maita, mutta siitä huolimatta tekevät maailmanvalloitustaan.  Aasian taloudelliset tiikerit jyräävät ja vievät omaa agendaansa eteenpäin rohkeilla siirroilla. Eurooppa tuntuu jäävän jalkoihin.
Jos Eurooppa haluaa onnistua tavoitteessaan toimia roolimallina muulle maailmalle, tulee sen oppia olemaan sellainen suurvalta, jonka mielipiteellä on väliä. On uskallettava ottaa kantaa ja tehdä päätöksiä. Euroopan komission varapresidentti Joseph Borrell sanoi kesällä 2019, että uskoo Euroopan muuttuvan epärelevantiksi, ellemme ala toimia yhdessä. EU:lla tulisi olla agendallaan toimia johtavampana neuvottelijana Lähi-idässä ja Afrikassa tapahtuvissa kriiseissä; näiden kahden alueen kriiseillä on suora vaikutus Eurooppaan, kuten vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan nähtiin.
Eurooppa ei ole merkityksetön geopoliittisesti, mutta on meidän vastuullamme pitää huoli siitä, ettei Eurooppaa ehditä käyttää hyväksi suurvaltojen toimien edetessä. Puola ja Unkari ovat ottaneet jo itsenäisiä askeleita kohti yhteistyötä Kiinan kanssa, joka kielii EU-maiden tyytymättömyydestä EU:n toimettomuutta kohtaan. On selvää, että EU:n tulee ottaa aktiivisia askelia kohti niitä pöytiä, joissa päätöksiä tehdään. Ei ole itsestään selvää, että EU säilyttää asemansa pelkällä passiivisella olemassaolollaan.
EU:n ulkopuolella on myös paljon alueita, joiden kanssa yhteistyötä tulee kehittää. “EU:n takapihalla” sijaitsevat Balkan, Moldova ja Georgia ovat toimijoita, joiden kanssa EU:n tulee luoda suhteita niiden houkuttelevan geopoliittisen aseman vuoksi. On selvää, että jos EU ei ota askeleita maita kohtaan, tulee toinen suurvalta hyödyntämään EU:lta käyttämättä jättämän tilaisuuden. Nähtäväksi jää myös, kuinka EU tulee lunastamaan lupauksensa Afrikkaa kohtaan. Vaikka EU on suurin kehitysavun tarjoaja ja sijoittaja mantereella, lisää Kiina taloudellista vaikutusvaltaansa muun muassa satamiin investoimalla.
On pitkälti von der Leyenin komission vastuulla luoda isot linjat, jotka tulevat määrittämään vuosikymmenen politiikan suunnat ja Euroopan paikan maailmanpolitiikassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU on heräämässä liian myöhään ottaakseen tarpeeksi isoja askeleita kohti suurvaltojen toimija. Voidakseen muuttaa suunnan tulee panostaa EU-valtioiden yhtenäisyyteen ja yhteiseen linjaan. Euroopan tulee myös tiedostaa paikkansa yhtenäisriippuvaisuuksien maailmassa, jossa tarvitaan aktiivisia toimia tavotteiden saavuttamisiksi.
Teksti Nea-Bettina Baarman
Kuvat Pixabay

Kirjoittaja on helsinkiläinen abiturientti, jonka tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu yliopisto-opinnot ja järjestöaktiivina jatkaminen. Kiinnostuksen kohteinaan hänellä on maailmanpolitiikka sekä erityisesti ihmiset erilaisissa kulttuureissa vaikuttavana yksilönä.