Kertakäyttömuovin kielto EU:ssa osoittaisi edelläkävijyyttä

Euroopan unioni kaavailee kertakäyttöisten muovituotteiden, kuten pillien, pumpulipuikkojen ja muovihaarukoiden kieltämistä. Kielto olisi edistyksellinen ja mainio askel eteenpäin muovijätteen vastaisessa kamppailussa. EU:lla on nyt hyvä mahdollisuus toimia asiassa suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä. Se ei ole toimissaan yksin sillä myös joukko yhdysvaltalaisia yrityksiä ja kaupunkeja on lähtenyt mukaan muovijätteen vähentämiseen.

Tiistaina 23. lokakuuta Euroopan parlamentti äänesti Euroopan komission esityksestä, jossa ehdotettiin kertakäyttöisten muovituotteiden, kuten pillien, pumpulipuikkojen ja muovihaarukoiden kieltämisestä vuoteen 2021 mennessä. Euroopan parlamentin päätös on edistysaskel Euroopan unionin muovijätteen vastaisessa taistelussa, mutta se ei vielä riitä, sillä parlamentti ei voi tehdä yksin EU:ta koskettavia päätöksiä. Tavallisessa lainsäätämismenettelyssä Euroopan komissio tekee ehdotuksen direktiivistä, jonka jälkeen päätös syntyy Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin välisten neuvottelujen lopputuloksena. 
[bctt tweet=”Euroopan parlamentin päätös on edistysaskel Euroopan unionin muovijätteen vastaisessa taistelussa, mutta se ei vielä riitä, sillä parlamentti ei tee yksin päätöksiä unionissa.” username=”eurooppanuoret”]
Euroopan parlamentin linja ei ole yllättävä. EU:n tutkimuskirjallisuudessa on esitetty näyttöä sille, että parlamentti on EU-instituutioista ollut, syystä tai toisesta, muita instituutioita ympäristömyönteisempi. Tämä on näkynyt siten, että parlamentti on vuosien ajan päätynyt kokonaisuutena kannattamaan Euroopan unionin neuvostoa useammin kunnianhimoisempaa ympäristöpoliittista linjaa. 
Tutkija Charlotte Burns on selvittänyt näiden väitteiden totuudenmukaisuutta ja tullut siihen lopputulokseen, että Euroopan parlamentti on edelleen muihin instituutioihin nähden ympäristömyönteisempi, joskaan ei enää nykyään niin vahvasti kuin aiemmin.  Toivoa sopii, että talouden myönteiset tuulet edesauttavat myös jäsenmaiden edustajista koostuvaa neuvostoa kääntymään tämän edistyksellisen ehdotuksen taakse. Euroopan komissio toivookin, että lopullinen päätös muovituotteiden kieltämisestä saataisiin aikaiseksi ennen kevään 2019 Europarlamenttivaaleja.  
Kertakäyttötuotteiden kieltäminen EU:ssa olisi mahtava päätös. Muovijäte on jäänyt ympäristöasioiden joukossa usein ilmastokysymysten varjoon, vaikka kyse on myös erittäin huolestuttavasta ongelmasta. Muovi ei häviä luonnossa, vaan jauhautuu ajan kuluessa yhä pienemmiksi muruiksi ja kuiduiksi eli mikromuoviksi.  Muovia on löydetty lintujen sisältä, syömistämme kaloista ja jopa hengittämästämme ilmasta.
Kaikkia muovin vaikutuksia ihmiskehoon ei vielä tiedetä, mutta esimerkiksi monissa muovituotteissa käytetyn bisfenoli-A:n on havaittu toimivan ihmiskehossa hormonihäirikkönä. Koska kaikkia vaikutuksia ei vielä tunneta ja negatiivisia vaikutuksia ihmiskehoon on jo havaittu, varovaisuusperiaatetta onkin syytä tämänkin ympäristöasian hoitamisessa syytä noudattaa.
[bctt tweet=”Kaikkia muovin vaikutuksia ihmiskehoon ei vielä tiedetä, mutta esimerkiksi monissa muovituotteissa käytetyn bisfenoli-A:n on havaittu toimivan ihmiskehossa hormonihäirikkönä.” username=”eurooppanuoret”]
Aivan, kuten usein toistellaan, yritykset kyllä löytävät ratkaisut, kun vain poliitikot tekevät päätöksen. Jos EU tekee päätöksen kieltää muovin käytön kertakäyttötuotteissa, yritykset kyllä keksivät korvaavia tuotteita. Jo nyt muoviset asiat korvataan usein puisilla, joka voisikin olla, erityisesti metsävaltaiselle Suomelle, positiivinen asia.

Yhdysvaltalaisia kaupunkeja mukana

Ympäristöongelmiin vastaamisessa on laajemmin alettu havaita, että kansainväliset organisaatiot ja yksittäiset valtiot eivät ole ainoita toimijoita, jotka voivat sitoutua ja edesauttaa kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksittäiset kaupungit, kuten Oregonissa sijaitseva Portland, ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Muovijätteen vähentämisessä on havaittu samankaltaista liikehdintää. Kahvijätti Starbucksin synnyinkaupunki Seattle on ilmoittanut kieltävänsä viime heinäkuusta lähtien muovipillit ja muihin yhdysvaltalaisiin kaupunkeihin, kuten New Yorkiin suunnitellaan vastaavaa kieltoa. Yrityksistä taas esimerkiksi Disney ja Starbucks ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä toimiin.
Disney on julkisesti kertonut pyrkivänsä edelläkävijyyteen ympäristöasioissa. Yritys ilmoitti 26. kesäkuuta, että se luopuu muovisista pilleistä ja juoman sekoitustikuistaan kaikissa pisteissään vuoden 2019 puoliväliin mennessä. Se on päättänyt myös vähentää muovijätettä hotelleissaan ja risteilyaluksissaan samoin kuin styroksin ja muovipussien käyttöä. Starbucks on tehnyt samankaltaisen julistuksen ja ilmoittanut muuttavansa mukinsa siihen muotoon, ettei pilliä enää tarvita. Päätöksen arvioidaan vähentävän muovipillien määrää yhdellä miljardilla vuodessa.
Muovipillit muodostavat pienen osuuden kaikesta mereen päätyvästä muoviroskasta, mutta on mukavaa havaita, että muutosta tapahtuu. Vaikka ympäristöasioiden edistämisessä ei ole välttämättä tapahtunut suuria muutoksia valtiotasolla, voi pienemmässä mittakaavassa, kuten kaupunki- tai yritystasolla, tapahtua positiivista muutosta.

Mahdollisuus edelläkävijyyteen 

EU ei ole siis toimissaan täysin yksin ja nyt sillä on hyvä tilaisuus omaksua edelläkävijän rooli kiertotalouden edistämisessä ja resurssiviisaudessa. Politiikan tutkimuksessa on havaittu trendi, että huonoina taloudellisina aikoina poliittiset päättäjät kokevat, ettei päätöksenteossa ole varaa post-materiaalisille arvoille, kuten ympäristöasioiden edistämiselle. Nyt talouden tilan noustessa EU:ssa on erityisen hyvä momentum edistää kertakäyttöisten muovituotteiden kieltämistä ja laajemmin kiertotaloutta.
EU:n päätöksellä olisi myös seurauksia sen ulkopuolella. Yritysten, jotka tahtovat tuoda tuotteitaan EU:n markkinoille, olisi sopeuduttava uusiin säädöksiin ja alettava tuoda uudenlaisia, ekologisempia tuotteita EU:n markkinoille. Toisaalta EU voisi toimia monille muillekin toimijoille hyvänä esimerkkinä tai suunnannäyttäjänä.
EU:n vahvuudet tulevat esiin ympäristöasioissa, koska sillä on hyvä mahdollisuus osoittaa globaalia johtajuutta ympäristöasioissa. EU:n etu kansainvälisiin organisaatioihin verratessa on siinä, että sillä on kykyä vaikuttaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Lupaukset teoista ympäristön puolesta eivät näin ollen jää vain jylhien sanojen tasolle vaan EU:lla on valtaa velvoittaa jäsenmaitaan antamalla sitovaa lainsäädäntöä, EU-oikeus kun menee kansallisen lainsäädännön edelle.
Lokakuussa 2018 julkaistun hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan ilmasto lämpenee hälyttävää vauhtia ja tarvitaan nopeita toimia, jotta lämpötilan nousu voidaan rajoittaa alle 1.5 asteen. Päätös kieltää kertakäyttöiset muovituotteet on myös hyvä päätös ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta. Resurssiviisaus, kiertotalous ja ilmastonmuutos kävelevät toistensa kanssa käsi kädessä. 
TEKSTI Ida Pasanen
KUVA Pixabay

Kirjoittaja on EU-asioihin keskittynyt yhteiskuntatieteiden maisteri valtio-opista. Kiinnostunut eteenkin sisämarkkinapolitiikasta, ympäristöstä, Brexitistä ja transatlanttisista suhteista.