Katsaus kansainvälisyyteen

 
Eurooppanuorten toiminnasta nousee yleensä näkyville sen kotimainen aspekti. Lyhyt katsaus viimeisen kahden vuoden julkaisusta löysi artikkeleita järjestöllisestä strategiasta, tapahtumista sekä vaikutustyöstämme Suomen tasolla. Eurooppanuorilla on kuitenkin myös kukoistava kansainvälinen sektori, jonka kautta aktiivinen yhteistyö ja monikansalliset projektit ylettävät vaikutuksensa läpi Euroopan.
Keskeisin yhteistyöväylä Eurooppanuorille kansainvälisellä tasolla on tietenkin Eurooppalainen kattojärjestömme JEF. JEFiin kuuluu kansallisia sektioita kaikista Euroopan maista, ja jopa muutamasta vielä siihen kuulumattomasta mutta sitäkin innokkaammasta (mm. Makedonia). Tätä kautta meille Eurooppanuorille on auennut laaja, koko Euroopan kattava yhteistyöverkko, jossa työskentely on yllättävän tiivistä ja yhtenäistä. Nopealla sormimatematiikalla laskettuna, tämä yhteistyöväylä on tänäkin vuonna varmistanut meille kumppanuuden lähemmäs kahdessakymmenessä Erasmus+ kautta toteutetussa kansainvälisessä projektissa, sekä lukuisassa Eurovaaleihin liittyvässä kampanjassa ja hankkeessa. Näistä viimeisin on suoraan kattojärjestöllemme, JEF Europelle myönnetty 500 000 euron Eurovaaleja varten myönnetty projektirahoitus. Näin, kansainvälisen yhteistyön kautta, myös Eurooppanuoret pääsevät tästä rahoituksesta osalliseksi.
Toinen kansainvälisen yhteistyön merkittävä etu ovat lukuisat JEFin ja sen jäsenjärjestöjen (siis eri maiden rinnakkaisjärjestöjemme) tarjoamat seminaarit. Yhteisten projektihakemusten kautta, rahoituksella on mahdollisuus kattaa usein lähemmäs 85 – 90 % niistä kuluista, joita seminaariin lähtijälle muuten muodostuisi. Tätä kautta Eurooppanuorten on ollut mahdollista tarjota jäsenilleen kansainvälistä toimintaa joka on ollut aidosti avointa ja saavutettavissa olevaa, riippumatta henkilön omasta taustasta tai varallisuudesta.
Lopuksi kansainvälinen yhteistyö tarjoaa meille laajemman vaikuttamisen väylän. Järjestönä JEF on poikkeuksellisen demokraattinen. Suurin osa sen työstämistä resoluutioista ja kannanotoista tuotetaan työryhmien ja komissioiden kautta, joiden työskentelyyn kaikkien JEFin (ja Eurooppanuorten) jäsenten on mahdollista osallistua. Monen vuoden aktiivisen työskentelyn seurauksena myös Suomi ja Eurooppanuoret on alettu tunnistaa vakaana, luotettavana työskentelykumppanina. Tästä esimerkkinä mm. kesällä Suomessa järjestetty Saariselän Eurooppanuorten ja JEFIn järjestämä kansainvälinen seminaari, 19. – 21.10 Turun ja Tukholman välillä järjestettävä JEFin edustajiston (Federal Committeen) kokous, sekä Eurooppanuorille Euroopan Parlamentin myöntämä European Citizens Price 2018, tunnustuksena sen tekemästä tärkeästä työstä.
Näitä reittejä pitkin saamme myös entistä paremman väylän vaikuttaa laajempien, Euroopan tason poliittisten näkemysten ja kannanottojen muodostamiseen, sekä tilaisuuden osallistua entistä arvostetumpana kumppanina keskusteluun siitä, millaiselta Euroopan tulevaisuuden tulisi meidän näkökulmastamme katsottuna näyttää. Positiivinen maa- ja järjestökuva eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ansaittuja etuja. Niiden säilyttäminen vaatii jatkossakin sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita KV-sektorilla, jotka ovat maailmalla valmiita edustamaan sekä Suomea ja Eurooppanuoria, ja osoittamaan että me olemme yhteistyökumppani, jota kannattaa pyytää mukaan.
TEKSTI Pietari Pikkuaho