Eurovaalit 2019: Nuoriso

Eurooppanuorten asiantuntija- ja järjestömedia Tähdistön eurovaalisarja jatkuu läpi vaalikevään! Joka torstai haastamme kaksi kevään eurovaaliehdokasta kommentoimaan yhtä tällä hetkellä EU-keskustelussa vallitsevaa teemaa. Tällä viikolla nuorisosta kirjoittavat Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Raul Kajak (Keskusta).

Jasmin Pyöriäinen, Kristillisdemokraatit

”Monien muiden suomalaisten nuorten tapaan eurooppalainen identiteettini on vahva. Samaan aikaan nuorille eurooppalaisille kuuluu oikeus vaatia, että saamme enemmän irti EU:sta.
Euroopan yhtenäisyys on jo tovin rakoillut, mikä omalta osaltaan todistaa sen, ettei status quo tule kestämään. Tästä syystä nuorten kannan kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää. Politiikan polarisoitumiseen parasta lääkettä on avoimen keskustelun lisääminen: asioista tulee puhua niiden oikeilla nimillä.
EU:n hyödyt ovat kiistattomat. Jo rauhanoperaationa unioni on erityisen onnistunut ja jäsenmaiden taloudellisten intressien yhteensovittaminen on luonut luontevan neuvotteluyhteyden valtioiden välille. EU on vahva arvojohtaja, jonka kuuluu edistää ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista. Nämä arvot eivät ole kaupan, kuten näimme esimerkiksi unkarilaisen Fidesz-puolueen EPP-jäsenyyden jäädytyspäätöksessä.
EU-tason päätöksenteossa mitataan ennen kaikkea arvoja ja vaikuttavampi koulutuspolitiikka viestii oikeudenmukaisuudesta. Nuorten asioiden ajaminen on vastuun kantamista pidemmällä tähtäimellä, sillä koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen maksaa aina itsensä takaisin. Jokaiselle nuorelle kuuluu yhdenvertainen mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuutta.
[bctt tweet=”Nuorten asioiden ajaminen on vastuun kantamista pidemmällä tähtäimellä, sillä koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen maksaa aina itsensä takaisin. ” username=”eurooppanuoret”]
Puhdas ruoka ja kaunis luonto kuuluvat tuleville sukupolville. Vahvana ilmastojohtajana EU:n tehtävä on suojella nuorten oikeutta elämään ja omaan tulevaisuuteen. Haasteiden kohtaaminen vaatii rajat ylittävää ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Toisin sanoen jäsenvaltiot tulee sitouttaa yhteistyöhön ja sopimuksista on pidettävä kiinni. On kuitenkin tunnustettava, etteivät EU:n yksipuoliset toimet riitä, vaan on pyrittävä maailmanlaajuisiin sopimuksiin. Esimerkkinä toimiminen tekee kuitenkin EU:sta neuvotteluissa kokoaan isomman toimijan.
Valmistumisen jälkeen aloitin työt kotiyliopistossani opettajana. On todettava, että nuori sukupolvemme on poikkeuksellisen koulutettua ja teknologiaosaavaa. Tästä huolimatta en voi ohittaa mielenterveyskysymystä, sillä se ratkaisee sen, kuka tulee osalliseksi tästä yhteiskunnasta. Näen työssäni opiskelijoiden lisääntyvää pahoinvointia ja ahdistusta tulevasta. Stressi, masennus ja muut hyvinvointia uhkaavat tekijät ovat enenevissä määrin osa nuorten elämää. Tästä syystä mielenterveyden horjumisen stigma on pystyttävä poistamaan, hoidon laatuun on kiinnitettävä huomiota ja ennaltaehkäisy on saatettava kuntoon.
Tulevat Euroopan parlamentin jäsenet kantavat erityisen suurta vastuuta politiikan avoimuuden puolesta taistelijoina. Edustajan tehtävä on kutsua nuoria seuraamaan päätöksentekoa oman avoimen ja tehokkaan viestinnän kautta. Erilaisia kansalaiskuulemisia vaalikauden aikana pitää kehittää ja kansallisten tiedotusvälineiden on helpommin kyettävä seuraamaan EU-elimien toimintaa. Ehdokkaan tulee olla aito, avoin ja keskustelua pelkäämätön vaihtoehto. Tämä takaa sen, että äänestäjä saa myös enemmän irti edustajasta.”

Raul Kajak, Keskusta

Nuoriso on aina ajankohtainen ja tärkeä. Nuorisohan adaptoituu nykyaikaan ja sen haasteisiin, että mahdollisuuksiin parhaiten. He ovat, ehkä kliseisestikin sanottuna, tulevaisuus.
Nuorison käsissä on, pystymmekö keskustelemaan asioista avoimesti ja rakentavasti. Nykyinen asioiden luottavuuden tai vakavuuden arvoinnin mittaus esittäjän uskottavuuden kautta, ei johda koskaan asioiden eteenpäin viemiseen. Meillä on vastuu saada nuoriso ymmärtämään tämä. Asiat keskustelevat ja riitelevät, eivät ihmiset. Todellista tasa-arvoa voidaan saavuttaa ohjaamalla juuri nuorisoa ymmärtämään tämä tärkeä asia. Kun saamme, jos saamme, riippuen miten teemme työmme, nuorison ymmärtämään tämän eron, tulee mukana myös asioiden helpompi esiintuonti. Näin saamme nuorison ottamaan rohkeammin kantaa asioihin jotka koskevat meitä kaikkia Euroopan unionissa.  
Mikäli jatkamme hälyttävästi yksilötasoon suuntautuvaa linjausta, luomme nuorisoon arkuutta ja ohjaamme heitä tiedostaen itsekkääseen toimintaan. Tämän vuoksi nuoriso on lähes kriittisessä asemassa juuri nyt, näin haastavina murroksen aikoina. Pidän tämän asian korostamista lähes tärkeimpänä arvoistani ja työni tavoitteista. 
EU-tason päätöksenteossa, on tavoitteeni korostaa juuri tätä tärkeää kulmaa ja pyrkiä saamaan muutosta parempaan, eteenpäin paremmin vievään tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen joka olisi juuri nuorisollemme helpompi ja turvallisempi, elää ja ottaa osaa myös politiikkaan. 
[bctt tweet=”Nuoria pitäisi kuunnella ja ottaa huomioon maiden ja innovaatioiden kohdalla. He näkevät tarpeet ja mahdollisuudet selkeämmin. He elävät murroksessa.” username=”eurooppanuoret”]
Nuoria pitäisi kuunnella ja ottaa huomioon maiden ja innovaatioiden kohdalla. He näkevät tarpeet ja mahdollisuudet selkeämmin. He elävät murroksessa. Näkevät tulevaiuuden ilman menneisyyden rajoitteita mitkä meillä aikuisilla, nykypolitikoilla ovat vääjäämättä mukana tulevaisuutta katsoessa. Nuorison kyky nähdä tulevaisuuteen on kirkas. Meidän tulisi löytää kulma jolla nuoriso kokisi politiikan houkuttelevammaksi. Heidät tulisi saada mukaan päätöksen tekoon, ottamaan osaa ja näin oppimaan vastuullisuutta, niin itsestä kuin ennenkaikkea muistakin. 
Nuorisopolitiikka tulisi saada tasa-arvoiseksi, myös sen suhteen että koulutus tai taustat eivät toisi eriarvoisuutta, vaan kuka tahansa voi ottaa osaa yhteiseen päätöksentekoon. Yhteisiä asioitahan me hoidamme. Nuoriso on myös adaptoituneempaa ihmisten ulkoisten erojen suhteen, he eivät koe esimerksi rasismia luontaisesti. He ovat jo tottuneet kansojen yhtdistymiseen. Ihmisen luontainen, aikojen alusta mukana oleva vaisto ohjaa meitä varovaisuuteen.  
Me voimme omalla työllämme vaikuttaa siihen, hoidammeko jatkossa yksilötasolla asiaa, vai yhteisiä asioita.”
Tähdistön eurovaalisarjan tekstit ilmestyvät joka torstai. Seuraavassa 2.5. ilmestyvässä osassa syvennymme muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttopolitiikkaan. Kannustamme esittämään kirjoittajille lisäkysymyksiä viikkoteemasta somessa!