Päästökauppa

Vaihtoehto hiiliosinko

Hiiliosinko (Fee & Dividend) on järjestelmä, jonka avulla suuripäästöiset tuotteet ja palvelut muuttuvat kalliimmiksi ja vähäpäästöiset vaihtoehdot edullisemmiksi. Ilmastonmuutos ja sen vastaiset toimet muuttavat ympäristöä …