Vanessa Uhlbäck

Kirjoittaja on teologian kandidaatti Helsingin yliopistosta, ja sivuaineina hän on opiskellut viestintää ja historiaa. Kysymykset kulttuurista ja ihmisoikeuksista ovat keskeisiä teemoja kirjoittajalle. Myös pohjoismaalaisuus ja kysymykset niin suomalaisesta, pohjoismaalaisesta, kuin eurooppalaisesta identiteeteistä toimivat kirjoittajan mielenkiinnon kohteina.