Sara Nyman

Vieraskynä: Nuorten EU on yhtenäinen ilmastojohtaja

 Sara Nyman on 19-vuotias nuorten ilmastodelegaatti, jonka tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon, edistää nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla, sekä lisätä nuorten tietoutta …