Rosa Kotoaro

Rosa Kotoaron keskeisiä mielenkiinnonkohteita ovat EU:n talouspoliittiset kysymykset, kestävä kehitys ja ulkopolitiikka. Kotoarolla on kansainvälisen poliittisen talouden maisterin tutkinto London School of Economicsista (LSE) ja kansainvälisten suhteiden kandidaatin tutkinto Leidenin yliopistosta. Kotoaro työskentelee parhaillaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvässä konsulttitoimistossa Rud Pedersen Public Affairs:ssa. Kotoarolla on työkokemusta myös EU-instituutioista.