Juho Mölsä

Rahoituksen ja EU-tason ratkaisujen kohtalonyhteys

EU:n rahoituskehysneuvotteluiden tulopuolella on kaksi suurta kysymystä: kuinka paljon rahaa kerätään ja miten se kerätään. Nämä molemmat vaikuttavat siihen, minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja EU-tason politiikassa on tarjolla …

Rahoituksen voimalla EU:n arvoja puolustamaan

Monivuotisten rahoituskehysten valmistelu on aina ollut arvopohjaista päätöksentekoa. Vuosien 2021-2027 rahoituskehystä sorvattaessa EU:n perussopimuksiin kirjattujen arvojen ja rahoituksen suhde on kuitenkin noussut julkiseen keskusteluun harvinaisen …