Ahto Apalahti

Demokratia toimii EU:ssa

Yksi sitkeimmistä EU-myyteistä on väite demokratiavajeesta. Ainakin nykyään väitteelle on vaikea löytää hyviä perusteita.
Euroopan unionissa ylintä valtaa käyttävät Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto. Parlamentin jäsenet valitaan jäsenmaissa suoralla kansanvaalilla joka viides vuosi. Ministerineuvostossa istuvat jäsenmaiden hallitusten edustajat. Hallitukset ovat vastuussa omien maidensa kansanvaltaisille parlamenteille.