3 mindre kända sätt Europeiska unionen påverkar Förenta Nationerna

Europeiska unionen och Förenta Nationerna förenas av en gemensam målsättning: att jobba för fred. Samtidigt är relationen mellan FN och EU mångfacetterad och rentav komplicerad, till exempel i frågor som berör FN:s säkerhetsråd. Men på vilka konkreta, men kanske mindre kända, sätt påverkar EU positivt? Rent formellt deltar EU i FN:s generalförsamling med så kallad […]

24.6.2021