Eurooppanuorten mentorointiohjelmaan osallistuneet ideoivat tavoitteita Suomen EU-puheenjohtajuusvuodelle

Eurooppanuoret järjesti loppuvuodesta 2018 ensimmäistä kertaa koskaan Eurooppa-teemaisen mentorointiohjelman. Mentorointiryhmissä käsiteltiin erityisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle ajankohtaisia teemoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Miltä näyttää tulevaisuuden kaupunki? Miten ihmisoikeudet saadaan EU:n politiikan keskiöön? Onko kiertotalous ratkaisu aikamme ongelmiin? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia ensimmäistä kertaa järjestetyssä Eurooppanuorten Eurooppa-mentorointiohjelmassa loppuvuodesta. Ohjelmaan osallistuneet 15-25 vuotiaat nuoret jaettiin etukäteen viiteen ryhmään […]

25.1.2019