Vaaleja ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista

Yhdysvaltojen 46. presidentiksi on nousemassa demokraattien Joe Biden. Onko EU:lla mahdollisuus nousta Bidenin valinnan myötä tärkeäksi Yhdysvaltojen kumppaniksi vai elämmekö uutta aikakautta, jossa katseet kohdistuvat yhä enemmän sinne, mistä aurinko nousee, eli Aasiaan? Vanhalla mantereella Euroopassa saavutettiin puolestaan historiallisen sopu koskien oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä EU-rahoitukseen. Jatkossa EU:n arvojen vastaisesta toiminnasta voi seurata aito sanktio aikaisemman pelkän […]

18.11.2020

Vieraskynä: EU:n kaventuva liikkumavara suurvaltasuhteiden murroksessa

Yhdysvaltojen suhteellisen vaikutusvallan vähentymisellä on merkittäviä seurauksia Euroopan sotilaallisen turvallisuuden kannalta. Alueelliset suurvallat, kuten Kiina ja Venäjä, ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa ja haastavat Yhdysvaltojen kylmän sodan jälkeistä hegemoniaa useilla rintamilla. Euroopan unioni joutuu luovimaan muuttuvien suurvaltasuhteiden keskellä ja kysymään itseltään vaikeita kysymyksiä omasta roolistaan. Tutkijat Barry Buzan ja George Lawson esittävät teoksessaan The Global Transformation: History, Modernity and the […]

13.9.2019

Viilentyvä arktinen alue ja EU sen keskellä

Arktinen politiikka on ottanut kuluneen kevään ja kesän aikana lisää vauhtia, kun voima- ja geopolitiikka sekä valtioiden eriävät intressit ovat nostaneet päätään arktisella alueella. Ilmapiiri Arktisessa neuvostossa on muuttunut ja arktisesta alueesta ollaan entistä kiinnostuneempia. Mikä on EU:n rooli tämän kaiken keskellä?   Viime vuoden syyskuussa järjestettiin Santahaminassa jokavuotinen konfliktinratkaisusimulaatio, jonka teemana oli tuolloin arktinen alue. […]

3.9.2019

Suorana Brysselistä: Yhdysvaltalaisten osavaltioiden, kaupunkien ja yritysten ilmastotyö tukee EU:n ilmastopolitiikkaa

Suomen käynnissä olevan EU-puheenjohtajakauden ajan esittelemme parin viikon välein Brysselissä vaikuttavia henkilöitä ja tiedustelemme heiltä, mistä kaupungissa puhutaan juuri nyt. Tällä viikolla ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Laura Aho vastaa ilmasto aiheisiin kysymyksiin. 1. Kuka olette? Laura Aho, työskentelen ilmastoasiantuntijana Suomen Pysyvässä EU-edustustossa 2. Millä tavoin olette EU-asioiden kanssa tekemisissä? Edustan Suomea neuvoston ympäristötyöryhmän ilmastoaiheisissa kokouksissa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella […]

30.8.2019

Euroopan hidas sopeutuminen nopeisiin muutoksiin asettaa haasteita tulevalle vuosikymmenelle

Yhdysvaltojen määrätietoinen vetäytyminen maailmannäyttämöltä luo väljää tilaa kentälle, jota läntiset vastavoimat pyrkivät haalimaan osaksi 2020-luvun uutta voimatasapainoa. Kolmesta suuresta globaalista voimakeskittymästä Euroopan unioni on rakenteellisista ja historiallisista syistä altavastaajana, sillä se joutuu sopeutumaan tilanteeseen, johon sitä ei ole alun perin tarkoitettu. Tämän edellä mainitun uuden tilanteen ominaisuuksia ovat epävarmuus, sääntöpohjaisuuden heikkeneminen, omien intressien ensisijaisuus suhteessa […]

6.1.2019

Transatlanttisen suhteen tulevaisuus

Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa Yhdysvaltojen johtoasema maailmantaloudessa ja globaalissa turvallisuuspoliittisessa järjestelmässä on toiminut keskeisenä kansainvälisen politiikan ajurina. Nykyinen kehitys kohti moninapaista maailmanjärjestystä kuitenkin ravistelee tätä rakennetta, jolloin Euroopan ja Yhdysvaltain tulisi pyrkiä löytämään uusia keinoja vahvistaa transatlanttisen suhteen globaalia painoarvoa.   Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen taloudet muodostavat yhdessä lähes 50 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta ja […]

29.11.2017

Kiinan ja Euroopan turvallisuuspoliittiset suhteet Trumpin kaudella

Monet Yhdysvaltojen uudet presidentit ovat ensimmäisellä kaudellaan kovistelleet Kiinan kansantasavaltaa. Oppimista on kuitenkin yleensä tapahtunut, ja äänensävyt ovat olleet vaalikauden loppupuolella sovittelevampia. Presidentti Donald Trumpin kohdalla tästä tavanomaisesta Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden kehittymisen kuviosta ei ole takeita. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden todennäköinen heikentyminen on jo näkynyt Kiinan yleisessä kansainvälispoliittisessa kanssakäymisessä Euroopan kanssa. Trumpin valinnan jälkeen […]

8.11.2017