Vieraskynä: EU:n kaventuva liikkumavara suurvaltasuhteiden murroksessa

Yhdysvaltojen suhteellisen vaikutusvallan vähentymisellä on merkittäviä seurauksia Euroopan sotilaallisen turvallisuuden kannalta. Alueelliset suurvallat, kuten Kiina ja Venäjä, ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa ja haastavat Yhdysvaltojen kylmän sodan jälkeistä hegemoniaa useilla rintamilla. Euroopan unioni joutuu luovimaan muuttuvien suurvaltasuhteiden keskellä ja kysymään itseltään vaikeita kysymyksiä omasta roolistaan. Tutkijat Barry Buzan ja George Lawson esittävät teoksessaan The Global Transformation: History, Modernity and the […]

13.9.2019

Suorana Brysselistä: INF- sopimuksen päättyminen hiertää Naton ja Venäjän välejä

Suomen käynnissä olevan EU-puheenjohtajakauden ajan esittelemme parin viikon välein Brysselissä vaikuttavia henkilöitä ja tiedustelemme heiltä, mistä kaupungissa puhutaan juuri nyt. Tällä viikolla Suomen Nato- suurlähettiläs Klaus Korhonen kertoo Naton suhteista Venäjään.  1. Kuka olette? Suomen Nato-suurlähettiläs Klaus Korhonen 2. Millä tavoin olette EU-asioiden kanssa tekemisissä? Suomen EU-puheenjohtajuus kiinnostaa Natossakin. Yritämme kertoa siitä. EU-puheenjohtajuus tuo Suomelle […]

15.8.2019

Euroopan yhteispuolustus vastatuulessa

Euroopan puolustuksen kestoaihe – maanosan strateginen autonomia suhteessa Yhdysvaltoihin – on pysynyt ajankohtaisena presidentti Trumpin presidenttikaudella. Yhdysvaltain pitkäkestoinen tyytymättömyys Euroopan taakankannosta on saanut Euroopan NATO-liittolaiset nostamaan sekä kansallisia puolustusbudjetteja että tehostamaan puolustusinvestointien hyödynnettävyyttä. Nyt Yhdysvallat on viestinyt vastatoimilla Euroopan puolustusviitekehysten kehityksen takia, saaden maanosan maat ja EU:n mahdollisesti hankalaan asemaan. Kysymykset Euroopan vapaamatkustamisesta, toimintakykykuilusta ja strategisesta autonomiasta […]

20.5.2019

From neutrality to non-alignment

Most Member States of the European Union are part of NATO military alliance. There are, however, a few EU members that are not part of NATO. These states are still part of the EU’s own security and defence policy which has been rapidly developing in the recent years. How then have these post-neutral, non-NATO members […]

10.4.2019

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – a new beginning for increased cooperation in EU defence?

There have been multiple times when various people have called for more cooperation in the EU defence and security sector. Last year, a step ahead was achieved when the Member States agreed upon a creation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) as a way forward. It has been almost a year since PESCO was born. Questions […]

9.10.2018

Konfliktin uhka Euroopassa heijastuu pohjoiseen lähialueeseen

Venäjän motiivi toimia lännen aseellisena haastajana sotilaallisen varusteluohjelman turvin on asemoinut muutostilassa olevan pohjoisen lähialueen osaksi kriittistä etupiiriä. Toisin kuin Euroopan keskiössä sijaitseva Itämeri, etäällä sijaitsevan arktisen alueen vaikeammin määriteltävä voimatasapaino kasvattaa mahdollisuutta laskelmoituun riskiin, että Venäjä pyrkii toteuttamaan alueellisen ylivoiman sotilaallisin voimakeinoin. Asteittain heikentyvä turvallisuusympäristö on asettamassa sekä Suomen että Ruotsin vauhdilla osaksi eurooppalaista […]

2.10.2018

Nato ja Euroopan puolustus

Turvallisuusympäristömme haasteet aina Georgian sodasta Krimin valtaukseen ja laajempiin kyber- ja hybridiuhkiin osoittavat, että sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus Euroopassa on yhä mahdollista. Sodankäynnin luonne on kehittynyt vaikeammin ennakoitavaksi, yllätykseen tähtääväksi, ja vaikuttamisen muodot ovat laajentuneet. Sotilaalliset uhkat eivät enää rajoitu kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin vaan niitä torjutaan myös Euroopan rajojen sisäpuolella. Muutos on pakottanut Euroopan keskeisimmät toimijat, Naton […]

8.11.2017