Eurovaalit ovat länsimaisen demokratian näytönpaikka disinformaation aikakaudella

Hiljattain julkaistu Eurobarometri-kysely kertoo EU-kansalaisten huolista liittyen eurooppalaisiin vaaleihin kohdistuvista vaikuttamisyrityksistä ja toisaalta seikoista, joilla eurovaalien äänestysaktiivisuutta voitaisiin nostaa. EU on esittänyt uusia toimenpiteitä disinformaation torjumiseksi samoin kuin pyrkinyt tuomaan EU:n lähemmäksi kansalaisia. On kuitenkin myös kansallisten toimijoiden vastuulla lisätä kansalaisten tietoisuutta ja kiinnostusta EU-asioita kohtaan. Europarlamenttivaalit järjestetään toukokuussa 2019. Kyse on merkittävistä vaaleista, sillä […]

19.12.2018

Kolumni: Mitä hyötyä meille oikeasti on siitä, että asumme eurooppalaisessa Suomessa?

Euroopan unionista on ollut Suomelle paljon hyötyä. Kiitos EU:n meillä on esimerkiksi vapaa liikkuvuus EU:n alueella, mahdollisuus toteuttaa itseämme entistä enemmän ja tehdä entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä muiden Euroopan maiden kanssa. Myös keväällä 2018 tehdyssä eurobarometrissa 53% vastaajista ilmoitti luottavansa EU:hun ja 79% koki olevansa EU:n kansalaisia. Voisi siis uskoa, että Eurooppa ja eurooppalaisuus nähtäisiin […]

22.11.2018