Ett ”Parisavtal” för biodiversitet?

År 2021 ordnas globala förhandlingar om biologisk mångfald i Kunming, Kina. EU planerar att bli världsledande i frågan, som även har viktiga följder för kampen mot klimatkrisen samt den världsekonomin. Europeiska unionens målsättning är att skydda 30 % av land och hav i Europa och på så sätt trygga den biologiska mångfalden. Europeiska kommissionens ordförande […]

9.3.2021