Karolina Lång

Ett ”Parisavtal” för biodiversitet?

År 2021 ordnas globala förhandlingar om biologisk mångfald i Kunming, Kina. EU planerar att bli världsledande i frågan, som även har viktiga följder för kampen mot ...

Karolina Lång - 9.3.2021