Karolina Lång

3 mindre kända sätt Europeiska unionen påverkar Förenta Nationerna

Europeiska unionen och Förenta Nationerna förenas av en gemensam målsättning: att jobba för fred. Samtidigt är relationen mellan FN och EU mångfacetterad och rentav ...

Karolina Lång - 24.6.2021

Vappen varje dag i Bryssel

Vappen har traditionellt ansetts vara studerandenas och arbetarnas fest. Finns det orsak att fira det arbete som görs i Bryssel och runt om i Europa, särskilt nu i ...

Karolina Lång - 17.5.2021

Ett ”Parisavtal” för biodiversitet?

År 2021 ordnas globala förhandlingar om biologisk mångfald i Kunming, Kina. EU planerar att bli världsledande i frågan, som även har viktiga följder för kampen mot ...

Karolina Lång - 9.3.2021