Bijan Rezai Jahromi

Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka on suhteellisen uusi integraation ala EU:ssa, mikä  on osittain johtanut sen ajoittaiseen tehottomuuteen ja institutionaaliseen ...

Bijan Rezai Jahromi - 11.4.2021

The Big Three’s Game in International Relations

China represents a one-party system, and the European Union and the United States are liberal democracies. The following article examines the three major players, their ...

Bijan Rezai Jahromi - 15.2.2021