Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka on suhteellisen uusi integraation ala EU:ssa, mikä  on osittain johtanut sen ajoittaiseen tehottomuuteen ja institutionaaliseen epäselvyyteen.  Yhteistä politiikkaa on rakennettu onnistuneesti vasta viimeiset kaksikymmentä vuotta, ja tätä  prosessia ovat vainonneet erimielisyydet jäsenmaiden välillä liittyen EU:n turvallisuuspoliittiseen päätösvaltaan. Tämän lisäksi Venäjä pyrkii hajottamaan EU:n yhteisen ulko- ja  turvallisuuspoliittisen linjan ja neuvottelemaan sen […]

11.4.2021