Security and defence cooperation after Brexit

After the long wait and a period of great uncertainty, Brexit happened and the United Kingdom left the European Union on the last day of 2020. The uncertainty, however, has remained to some extent and tensions still exist. While much focus was dedicated after the Brexit agreement to many aspects of the deal, security and […]

9.3.2021

Ett ”Parisavtal” för biodiversitet?

År 2021 ordnas globala förhandlingar om biologisk mångfald i Kunming, Kina. EU planerar att bli världsledande i frågan, som även har viktiga följder för kampen mot klimatkrisen samt den världsekonomin. Europeiska unionens målsättning är att skydda 30 % av land och hav i Europa och på så sätt trygga den biologiska mångfalden. Europeiska kommissionens ordförande […]

9.3.2021