Vieraskynä: Pääomapako Afrikasta ja EU:n vastatoimet

Eetu Kukila toimii tiedottajana Attac ry:n hankkeessa EU:n ATI-sitoumukset Afrikan laittomien pääomavirtojen kitkennässä. Globaali pääomapako ja veronkierto ovat uhka vakaalle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kansainvälinen yhteistyökehikko tarjoaa keinon hillitä veronkiertoa ja vahvistaa kehittyvien maiden verotuskapasiteettia.  Vero-oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan toteudu ilman poliittista tahdonvoimaa. Pääomapako tarkoittaa tilannetta, jossa varallisuus valuu laillisin tai laittomin keinoin maan rajojen ulkopuolelle. Verohallinnon ulottumattomissa olevat […]

12.2.2021