Eurooppa yhdessä sateenkaariliikkeen kanssa

Pitkin viimeisten vuosikymmenien matkaa Eurooppa on käsitteenä tullut laajasti liitetyksi sateenkaarivähemmistöjen oikeuksiin — niin pitkälti, että näiden oikeuksien katsotaan kuuluvan jo eurooppalaisiin arvoihin. Vaikka Euroopalla on ollut vahva rooli sateenkaariliikkeen historiassa, on sen käsite myös sateenkaarinäkökulmasta monitahoinen, ja suhde sateenkaariliikkeeseen kompleksinen. Euroopan katsotaan usein pitävän sisällään tietynlaista erityisyyttä — yhtenäisyyttä sisäisestä moninaisuudesta huolimatta. Eurooppa on […]

17.6.2020