Klockorna klämtar för EU – eller?

Europeiska unionen har nått sin ödesstund. Igen. De senaste veckorna har det inte gått bra för Europeiska unionen. Coronapandemin har mörbultat Europa värre än någon annan del av världen hittills och det har rått stor brist på europeisk solidaritet. Medan Italien har sörjde över sina hundratals dagliga offer och fruktade över en kollapsande sjukvårdsorganisation och […]

20.5.2020