Rahoituksen voimalla EU:n arvoja puolustamaan

Monivuotisten rahoituskehysten valmistelu on aina ollut arvopohjaista päätöksentekoa. Vuosien 2021-2027 rahoituskehystä sorvattaessa EU:n perussopimuksiin kirjattujen arvojen ja rahoituksen suhde on kuitenkin noussut julkiseen keskusteluun harvinaisen suoraviivaisesti oikeusvaltiokysymysten myötä. EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat esittäneet osana seuraavan rahoituskehyksen valmistelua erilaisia mekanismeja, joilla on tarkoitus taata EU:n arvojen noudattaminen. Yksi klassisista määritelmistä politiikalle on peräisin David Eastonilta, […]

27.11.2019