Borde EU få mer befogenheter i skolpolitiken?

EU framhäver ofta betydelsen av en gemensam europeisk identitet. Grunden för en sådan europeisk identitetsuppfattning läggs som bekant i skolan där barn och ungdomar får lära sig vad Europa är och hur det sett ut genom tiderna. Det är dock inte säkert att skolor i Europa lär ut en liknande version av Europa – eller […]

4.10.2019