Muuttoliike ravistelee Euroopan unionin turvapaikkapolitiikkaa – Dublin-sopimuksen uudistaminen keskiössä

Suuret ihmisvirrat ovat synnyttäneet tarpeen uudistaa eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa nykyhetken olosuhteiden mukaiseksi. Järjestelmää halutaan oikeudenmukaistaa ja tehostaa, jotta vastuu jakautuu tasaisemmin, hallinta on toimivampaa ja väärinkäytösten määrä vähäisempää. Euroopan Unionin jäsenmaat ovat neuvotelleet uudistuksista useamman vuoden ajan, mutta selkeää yhteisymmärrystä ei ole vielä saavutettu. Erityisen paljon haastetta on tuottanut Dublin-sopimuksen uudelleenmuotoilu. Useista uudistuksen strategisista suuntaviivoista on […]

24.4.2019