Eurooppalainen perintömme pelastetaan äänestämällä

Ensi viikolla käydään vaalit samaan aikaan kun parlamentarismi ja demokratia ovat uhattuja Euroopassa. Matala äänestysaktiivisuus on kaikissa kansanvaltaisissa maissa kasvava ongelma. Alhainen äänestysaktiivisuus vähentää myös päätöksenteon legitimiteettiä. “Demokratia on huonoin valtiomuoto lukuun ottamatta kaikkia muita”, sanoi Winston Churchill. Hän oli luultavasti oikeassa. Euroopassa demokratia on pulassa. Kansanvallan periaatteita kyseenalaistetaan ja halveksitaan. Äänestysaktiivisuus on tasaisesti laskenut […]

5.4.2019