Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea puuttumaan pakkoavioliittoihin

Suomi allekirjoitti Istanbulin sopimuksen ensimmäisten maiden joukossa, mutta sopimuksen kansallinen ratifiointi on saanut osakseen kritiikkiä. Toisin kuin monet muut Euroopan maat, Suomi ei ole nimenomaisesti kriminalisoinut pakkoavioliittoa. Naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus eli niin kutsuttu Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2015. Kyseessä on ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus, […]

8.1.2019

Brexit – kaaoksen partaalla

Ison-Britannian ero Euroopan unionista on osoittautunut hyvin haastavaksi prosessiksi niin teknisesti, kuin poliittisestikin. Osapuolet onnistuivat neuvottelemaan eroa säätelevän sopimuksen vaikeiden neuvottelujen jälkeen, mutta näyttää siltä, että Ison-Britannian parlamentti ei tule sitä hyväksymään. On todennäköistä, että Ison-Britannian poliittinen epävakaus jatkuu. Iso-Britannian eroprosessi on osoittanut, kuinka syvät juuret Euroopan integraatiolla on sen jäsenmaiden yhteiskuntajärjestelmissä ja kuinka haasteellista […]

8.1.2019