Tyskland i ett EU efter Brexit

Europa står inför stora utmaningar och förväntas möta dem med Tyskland i spetsen. Det brittiska utträdet ur den Europeiska unionen markerar en vändpunkt som omdefinierar både styrkeförhållanden och politiska roller mellan länderna i EU. Samtidigt växer populismens inflytande. Vilka roller och vägval ska Tyskland ta i det nya EU efter Brexit? Länge såg vi ett […]

11.7.2018