EU panostaa avaruuteen entistä enemmän

Jäsenmaidensa tavoin myös EU on läsnä avaruudessa, mutta mitä se siellä tekee? Mitä ovat Copernicus ja Galileo? Millainen on Euroopan unionin avaruusstrategia? Ja mitä hyötyä kaikesta tästä on eurooppalaisille? Tänä päivänä yhä useampi yhteiskunnan sektori on riippuvainen avaruusalan tuottamista palveluista. Yksi merkittävimmistä on satelliittinavigointi, joka mahdollistaa niinkin arkipäiväisen asian kuin älypuhelimen olinpaikan määrittämisen. Euroopan komissio […]

9.3.2018