BLOG

Jäsenvaltion eroaminen EU:sta – miten se tapahtuu ja mitä siitä voi seurata?

Alkuperäiset Euroopan talousyhteisön (ETY) ja sen seuraajan Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimukset eivät sisältäneet määräyksiä jäsenvaltion eroamisesta yhteisöstä. Kirjallisuudessa esiintyi erilaisia tulkintoja siitä, oliko eroaminen siitä huolimatta mahdollista. Lissabonin sopimus, joka tuli voimaan 1.12.2009, toi Euroopan unionista (EU) tehtyyn sopimukseen (SEU) uuden määräyksen (50 artikla), jonka ensimmäisen kohdan mukaan jäsenvaltio ”voi valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti päättää erota unionista”.

22.4.2016 373 0 0

Nuorten Eurooppa ja sen tulevaisuus

Usein vaaleissa ja kansanäänestyksissä puhutaan nuorten mahdollisuuksista ja nuoriin vedotaan toimijoina, tulevaisuuden rakentajina. Nuoria tarkastellaan joko vaikuttamaan pyrkivinä äänestäjin tai vaikuttamisen kohteina. Näin tehdään myös Ison-Britannian mahdollisessa erossa Euroopan unionista eli Brexitissa. Mutta mitä mieltä brittinuoret ja muun Euroopan nuoret ovat Brexitista? Me Erasmus-vaihto-opiskelijat Glasgow’ssa keskustelimme huhtikuussa brittiopiskelijoiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kesken […]

22.4.2016 330 0 0

Greetings of JEF Executive Board – Brexit is a tricky one for federalists

JEF-Europe is one of the few youth organizations, if not the only one, that openly advocates for a federal Europe. And it does that not only by organizing youth events like seminars, training, exchanges, conferences and so on; but also through policy analysis and proposals. This last point denotes JEF as a credible actor also in policy-making processes.

22.4.2016 261 0 0

Puheenjohtajalta: Eurooppa murrosten keskellä

Moni inhoaa muuttoa. Muutto on monelta kantilta raskas prosessi. On etsittävä uusi asunto tai tila, käytävä näytöissä, neuvoteltava vuokrasopimuksesta ja aikatauluista. Sitten koittaa tavaroiden siirtäminen ja niiden järjestäminen uuteen tilaan. Muuttolaatikoiden keskelle tilataan helppoa pikaruokaa ja keskustellaan uuden arjen järjestelyistä. Suomalainen Eurooppaliike teki tismalleen saman viime kuussa.

22.4.2016 267 0 0

Jyväskylän aluepäivät

Eurooppanuorten vuoden ensimmäiset aluepäivät järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 16.-17.4. ilmasto- ja energiateemalla. Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa oli alueiden kuulumisten vaihtoa ja keskustelua Eurooppanuorten toiminnasta.

22.4.2016 277 0 0

Will the EU referendum produce British (dis)unity?

On the night of the EU referendum, there will be three counts that matter. The first will show whether there is an overall British majority for staying in or leaving the EU. The second will show whether English voters are on the winning or the losing side. The third count will show how likely it […]

22.4.2016 362 0 0

TENUn Eurooppa murrosten keskellä: Schengenin tulevaisuus -paneeli

Turun Eurooppanuoret järjesti 31. maaliskuuta Eurooppa murrosten keskellä: Schengenin tulevaisuus? – paneelin Turun yliopistolla.

22.4.2016 261 0 0

#järjestöpäivät2016

Eurooppanuorten järjestöpäivät pidettiin 20.-21.2. Helsingissä Tieteiden talolla ja Eurooppanuorten toimistolla. Eri puolilta Suomea kokoontuneet aktiivit olivat innolla mukana ohjelmassa, ja mukana oli ilahduttavan paljon myös uusia kasvoja.

22.4.2016 277 0 0

TTIP- sopimuksesta ja pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten paneelista aiheen ympärillä

Eurooppanuorten vuoden 2016 toimintasuunnitelman Eurooppa murroksessa -teemojen mukaisesti Pääkaupunkisedun Eurooppanuoret järjestivät 20.4. TTIP-aiheisen paneelin. Panelisteinamme olivat kansanedustajat puoluepolitiikan vastakkaisilta puolilta, Kokoomuksesta Juhana Vartiainen ja Vasemmistoliitosta Hanna Sarkkinen.

22.4.2016 240 0 0

Henkilökuva: JEF SG eli Young European Federalistin uusi pääsihteeri Valentin Dupouey

I’m Valentin, I come from France. I’m extremely pleased to be pointed for next two years as a Secretary General of JEF Europe. I think it’s going to be an amazing adventure.

22.4.2016 239 0 0

Pääkirjoitus: Päivä Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen

Ison-Britannian “erityissuhde” eurooppalaiseen integraatioon on ollut alituisesti läsnä niin kauan kuin molemmat ovat olleet olemassa. Suuri talous, iso armeija ja painava poliittinen painoarvo transatlanttista yhteyttä unohtamatta tekevät briteistä jotain uniikkia. Uniikki on myös kriisien kautta kehittyvä unioni, jonka perusfilosofiaan kuuluu “yhä läheisemmän liiton” visio. Asetelmaan lisättäessä brittien kimurantti sisäpolitiikka ollaan tilanteessa, joka purkautui kansanäänestykseksi niin vuonna 1973 kuin nyt 23.6.2016.

22.4.2016 322 0 0

Minne vie Iso-Britannian tie?

Euroopan unioni natisee liitoksistaan. Kesäkuussa britit äänestävät, haluavatko he pysyä mukana unionissa vai jäädä ulkopuolelle.

22.4.2016 304 0 0

Seeking a Fresh Mandate for the European Union

Imagine its 24 June and the world wakes up to the news that the British people have voted to leave the European Union. I don’t think this will happen but it could. For the most part, life would go on as normal but there would be some changes that would make things a bit more bothersome. The United Kingdom may lose some influence on the world stage but would retain other levers of soft and hard power.

22.4.2016 297 0 0

Britannian sisäpolitiikka ja Euroopan integraatio

Britannian suhde Euroopan integraatioon on ollut pitkään ongelmallinen. Tätä kuvastaa hyvin se, että maassa järjestettiin kansanäänestys EEC-jäsenyydestä vain kaksi vuotta sen jälkeen, kun siitä oli tullut jäsen vuonna 1973.

22.4.2016 339 0 0

Brexit: kuka jäisi kaipaamaan brittejä?

Iso-Britannian ’erityissuhde’ Euroopan unioniin on herättänyt vilkasta keskustelua koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Manner-Euroopasta on seurattu kiinnostuneina ja ajoittain erittäin turhautuneina brittien väittelyä, jossa tahdin ovat määrittäneet ensisijaisesti integraatioon kielteisemmin suhtautuvat tiedotusvälineet ja poliitikot. Pääministeri Cameronin lupaus kansanäänestyksestä EU-jäsenyydestä onkin ymmärrettävä reaktiona konservatiivipuolueen euroskeptisen siiven ja UKIP-puolueen kannatuksen vahvistumiselle.

22.4.2016 315 0 0